TeleSrbija

Prema važećem Zakonu o elektronskim komunikacijama, ugovori za Internet uslugu i uslugu “kablovske” (računa se i kablovska, i IPTV, i OTT) televizije tj. distribucije medijskih sadržaja, mogu imati minimalni period ugovorne obaveze najviše 24 meseca. 

Zakon o elektronskim komunikacijama ("Sl. glasnik RS", br. 35/2023)

Član 129
Važenje i raskid ugovora

Period važenja ugovorne obaveze koji pružalac javno dostupne elektronske komunikacione usluge, osim pružaoca komunikacione usluge između lica koja nije zasnovana na korišćenju numeracije i pružaoca usluga komunikacije između mašina zaključuje sa potrošačem na određeno vreme, ne može biti duži od 24 meseca.

Primetili smo da operatori i dalje sklapaju takve protivzakonite ugovore, a najviše se ističu Yettel, SBB i Orion. Ovi operatori daju određene pogodnosti novim korisnicima u okviru standardne promotivne ponude uz UO24, a takođe daju drugačije pogodnosti preko tzv. “terenskih agenata”, gde je minimalni period UO duži od 24 meseca.

Tako na primer, SBB zvanično daje 6 meseci po 1 dinar uz UO24, a nezvanično daje i više od 14 meseci po 1 dinar uz ugovore od preko 30 meseca. 

Isto tako, Yettel preko terenskih prodavaca nudi između 12 i 18 meseci po 1 dinar uz ugovorne obaveze od 28 do 36 meseci.

Za kraj, Orion telekom, od kako je prvi put počeo da nudi neki broj meseci po dinar, uvek to “računa” na sledeći način: korisnik ima 24 meseca ugovorne obaveze tokom kojih plaća punu cenu, ili od skora sniženu cenu (npr. 50% popusta), a onda na to se dodaje broj meseci po 1 dinar. Na primer, za 10 meseci po 1 dinar i 50% popusta tokom ostatka UO, korisniku se “piše” ugovorna obaveza od 34 meseca. 

Kako su navedeni ugovori protivzakoniti, svaki korisnik koji je sklopio ugovor nakon 2. avgusta 2023. godine, kada je novi ZEK stupio na snagu, a čiji je minimalni period UO duži od 24 meseca, može taj ugovor da raskine, bez plaćanja troškova raskida, pošto je u takvoj formi taj ugovor NIŠTAVAN i protivzakonit.

Preporučeno je da korisnici sačekaju da im istekne promotivni period, pa da onda raskinu ugovor, kako bi ostvarili promociju besplatnog korišćenja usluge neki broj meseci, a onda naknadno mogli da raskinu ugovor i pređu kod drugog operatora, gde to isto mogu da učine.

Apelovali smo na Ministarstvo da zaustavi ovu praksu, uzimajući u obzir da je protivzakonita, te iščekujemo njihovu reakciju po ovom pitanju. Stav inspektora Sektora za elektronske komunikacije u okviru Ministarstva informisanja i telekomunikacija je takav da su ugovori sa minimalnim periodom UO dužim od 24 meseca ništavni.

Za pomoć u ostvarivanju prava, obratiti se Sektoru za elektronske komunikacije, mejlom na [email protected].

0
❤️
1
👍
0
😲
1
😢
1
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

4 komentara

Bojan
Yettel preko telefona nudi 12 meseci po 1 dinar uz ugovor na 36 meseci
Dimitrije
Najiskrenije ako se meni nudi ugovor na 24 meseca to je ok, ali ako mi pored toga ponudi i na više od 24 meseca u dodatne pogodnosti, ne vidim problem u tome. Dosta jeftinije plaćam neke stvari a postoje stavku u ugovoru koje je operater dužan da ispuni, ako to ne ispuni ja imam pravo da bez isplate penala raskinem isti.
E to poštovanje ugovora ne problem, a ne trajanje ugovora.
Bojan
Dimitrije nije bitno šta se nudi, to je protivzakonito. Operator treba da ponudi u okviru 24 meseca duži benefit, a ne da Vas vara time što će Vam dati veći benefit uz duže trajanje ugovora. Time Vas je u startu prevario.
TeleSrbija
Poštovani Dimitrije,

Ugovori sa ugovornom obavezom dužom od 24 meseca su EKSPLICITNO protivzakoniti, i kao takvi su ništavni.

Sve najbolje,
TeleSrbija

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno