TeleSrbija

Lepe vesti se nižu godinu za godinom. Stiglo je priznanje i za 2023. godinu – mts i ove godine može da se ponosi titulom najpouzdanije mreže u Srbiji.

Benchmark merenja renomirane nemačke kompanije NET CHECK, zasnovana na opsežnim ispitivanjima i merenjima na terenu, potvrdila su izuzetan kvalitet mobilnih usluga u mts mreži širom Srbije.

Rezultati testiranja kompanije Net Check, čija ekspertiza obuhvata ispitivanja kvaliteta mobilnih mreža širom Evrope, sa naglaskom na tržišta Austrije, Nemačke i Švajcarske, pokazali su da je mts mreža najbolja mobilna mreža u Srbiji.

Merenje koje je sprovedeno tokom maja, juna i jula meseca 2023. godine fokusira se na govorni i internet saobraćaj, a od ukupno 1000 bodova, mts je osvojio čak 945.94. Kada je u pitanju govorni saobraćaj, od ukupno 350 mts je osvojio 328.92 poena, dok je za internet saobraćaj od mogućih 650 osvojeno 617.02 poena.

Ponosni smo na ovu novu potvrdu kvaliteta naše mreže, koja nas ujedno raduje i obavezuje na dalji predan rad. Posebno nas raduje činjenica da naši korisnici mogu da uživaju u vrhunskim performansama najbolje mobilne mreže u Srbiji.

Pogledajte detaljan izveštaj

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
1
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno