Operator MTS uveo je novu tarifu „Sokolić”, namenjenu školarcima, u okviru koje se dobija pametni sati za dete, kao i 100 minuta ka svim mrežama, neograničeni minuti u MTS mreži, i 1 GB interneta u domaćem saobraćaju.

Od uređaja, u ponudi su TCL Move Time MT40 i MyKi 4 Lite. Tarifa košta 799 dinara mesečno uz uređaj i eRačun uz ugovornu obavezu od 24 meseca. Internet u Zapadnom Balkanu ograničen je na 500 MB.

Tarifu je moguće dodati u Deljeni Net dodatak, čime će brojevima sa kojima je podeljen internet biti dostupna zajednička kvota od 100 GB.

Celokupan tekst obaveštenja pročitajte na sajtu operatora.


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

Napišite komentar

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Prati @TeleSrbija

Sviđa mi se

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno