Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!

Operator Orion telekom objavio je danas obaveštenje o povećanju cena paketa od 1. avgusta.

Cene paketa koji sadrže samo Internet biće uvećane za 150 dinara mesečno, dok će cene paketa koji sadrže Internet i televiziju biti uvećane za 200 dinara mesečno.

Korisnici koji se ne slažu sa ovom promenom imaju pravo da raskinu ugovor bez plaćanja bilo kakvih naknada i troškova u vezi sa raskidom, do 31. jula 2023. godine, podnošenjem zahteva za raskid lično na prodajnom mestu Orion telekoma - a koje prodajno mesto nije partnersko odnosno nije franšiza, ili poštom slanjem pisma na adresu operatora: Orion telekom, Naselje Zemun polje Mala pruga br. 8, 11080 Beograd-Zemun.

U obaveštenju na sajtu operatora naveden je krajnji rok za podnošenje zahteva za raskid kao 5. avgust, međutim po važećem Zakonu rok može biti samo PRE stupanja na snagu promene, zbog čega korisnicima savetujemo da zahtev za raskid podnesu u julu mesecu.

Tekst obaveštenja pročitajte na ovom linku.

Dhilos Cloud - Stabilan, brz i povoljan web hosting!
0
❤️
2
👍
1
😲
0
😢
2
😠
0

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!


Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara

Autor Milan Kragujević

Milan je programer, entuzijasta za nove tehnologije, telekomunikacije, ekonomiju, računarski softver i razvoj mreža. Pokrenuo je portal TeleSrbija u decembru 2020. godine sa ciljem da unapredi informisanost korisnika IKT usluga u Srbiji, i da sa javnošću podeli svoj entuzijazam i znanje o telekomunikacijama.

Dhilos Cloud - Stabilan, brz i povoljan web hosting!

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno