TeleSrbija

Operator MTS (Telekom Srbija) najavio je ukidanje kanala Dečija TV svim korisnicima TV platformi Telekoma (IPTV/Iris, Supernova i m:SAT) od 1. oktobra 2022.

Celokupan tekst obaveštenja dostupan je na sajtu operatora. Obaveštenje je arhivirano ovde.

Kao i uvek, kako ova izmena predstavlja jednostranu izmenu uslova pružanja usluga, korisnici usluge televizije operatora MTS (Telekom Srbija) čiji je sastavni deo kanal Dečija TV, a koji nisu zadovoljni promenom mogu da, do 31. septembra 2022. godine, podnesu zahtev za raskid ugovora koji sadrži uslugu televizije, bez obaveze plaćanja naknade štete za prevremeni raskid, u skladu sa članom 107 Zakona o elektronskim komunikacijama.

Operator je dužan da bez naknade omogući raskid usluge televizije, ali ne i drugih usluga (fiksni telefon, internet, mobilna linija) ukoliko su iste u sastavu paketa usluga koji je predmet raskida.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
2
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

3 komentara

Marko
Mts je odustao od ukidanja decija tv kanala jer je to obrisano sa sajta jos da vidimo sta kaze sbb za axn kanale jer jos pise 1 oktobar Ili izbacite axn kanale Ili obrisite taj pasus za axn posto u sbb axn programi jos rade to je neresivo za sbb maknuti axn kanale
Александар
Milane, molim za Vaš komentar:
Da li je po zakonu da se ugovor za Box paket raskida parcijalno i na koji se način koriguje cena Box paketa sa ukinutom uslugom?
Marko
I koji je razlog da mts ukida decija tv kanal krajem septembra pocetkom oktobra kad je decija tv bila ekskluziva mts da li kanal prestaje sa Radom Ili ga sbb preuzima stvarno mi mts nije jasan sa ovim izbacivanjem kanala

Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno