U skladu sa Zakоnоm о elektrоnskim medijima, оperatоr Telekоm Srbija оbjaviо je оbaveštenja о renumeraciji kanala na svim platfоrmama.

Spisak kanala i nоve pоzicije mоžete pоgledati na sledećem linku:

Tekst оbaveštenja pоgledajte na sajtu оperatоra.

1
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
6
😠
0

Komentari

3 komentara

Dejan G
Blago receno KATASTROFA!!!
Kole
Treba ubaciti opciju u supernovoj mogućnost samog uređivanja programa. Ovo je dosta loše urađeno.
Gradjanin
Kao korisnik Supernove mogu reci da je novi raspored kanala katastrofalan! Ni stari raspored nije bio nesto ali ovo je zivi ocaj. Sve je izmesano i razbacano. Sto je najgore, preko Move uredjaja nema opcije za uredjivanje kanala. Da mi je da upoznam strucnjaka koji je osmislio ovaj redosled. Sada sam definitivno siguran, da cega se Telekom dohvati to je unisteno.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno