Obaveštenje: Ovaj tekst je stariji od 3 meseca, i može sadržati netačne ili nepotpune informacije. Za aktuelne informacije uvek proverite sajt pružaoca usluga ili drugi relevantan izvor.

U prethodnih nekoliko nedelja, na društvenim mrežama, portalima i forumima se sve češće spominju problemi sa pristupanjem sajtu Sputnik News, od korisnika mnogih Internet provajdera u Srbiji, uključujući i SBB-a, ali takođe i Globaltel, Telekom Srbija i Yettel.

Međutim, u trenutku pisanja ovog teksta, nijedan operator u Srbiji nije blokirao pristup sajtu Sputnik News, niti bilo kojem drugom ruskom sajtu, već je uzrok problema sa pristupanjem sajtovima koje korisnici imaju dvostruk i povezan sa sankcijama koje su dva međunarodna tzv. backbone provajdera (Cogent i Lumen) uvela Rusiji, kao i velikim brojem DDoS napada usmerenih ka ruskim sajtovima.

Zbog otežanog povezivanja sa Rusijom, kao i zbog velike količine sajber-napada ali takođe i legitimnog saobraćaja, pristup servisima je otežan a tok saobraćaja jako često dovodi do preopterećenja bilo servera na kome se nalazi sajt ili nekog dela mrežne infrastrukture između krajnjeg korisnika i servera.

Povremeno je moguće neometano otvoriti sajt i na SBB-u i kod svih ostalih operatora, dok različiti trenutci kada servis nije dostupan na različitim operatorima su primarno povezani sa DNS keširanjem i različitim frontend load-balancer serverima koji služe kao ulazna tačka saobraćaja u mrežu Sputnik News, jer se primenjuje i DNS-level load balancing, ali takođe i drugačije rutiranje u zavisnosti od provajdera kojeg korisnik koristi.

Dodatno, SBB kategorički negira da blokira ruske sajtove, a isto je rekao i Ivica Dačić, predsednik Skupštine Srbije, u izjavi za Sputnjik Srbija.

Autor Milan Kragujević

Milan je programer, entuzijasta za nove tehnologije, telekomunikacije, ekonomiju, računarski softver i razvoj mreža. Pokrenuo je portal TeleSrbija u decembru 2020. godine sa ciljem da unapredi informisanost korisnika IKT usluga u Srbiji, i da sa javnošću podeli svoj entuzijazam i znanje o telekomunikacijama.


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

2 komentara

  1. Marcco
    Sputnik već tri nedelje blokiran kada mi je tečefon ili notebook povezan na SBB, a telefonom preko MTS-a pristupam bez problema...
  2. Simon
    Upravo danas (10.07.2022.g.) posle više meseci i dalje ne uspevam da se povežem na sputnik. Upravo uputio protest provajderu SBB da me ograničava u slobodi izbora! Nemaju prava na to! Plaćam im redovno a ovim krše Ustav i svoje Ugovorne obaveze prema meni

Napišite komentar

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Pratite nas na Twitter

Pratite nas na Facebook

Pratite nas na Telegram

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno