TeleSrbija

Operator SBB uvrstio je u ponudu Video kluba novi katalog Marquee TV. 

Marquee TV nudi bogatu kolekciju umetničkih performansa svetske klase, uključujući dela renomiranih kompanija kao što su Kraljevska Šekspirova pozorišna trupa, Balet Pariske opere, Engleski nacionalni balet, Kraljevska opera u Londonu i mnogi drugi.

Marquee TV je britanski striming servis, u koji su Viasat World i United Grupa investirali 7.8 miliona evra krajem 2021. godine.

Marquee TV katalog će biti dostupan promotivno svim korisnicima koji imaju pristup EON Video klubu u periodu do 15. juna. Nakon isteka promo perioda, Marquee će biti dostupan bez nadoknade korisnicima EON Premium, EON Premium Duo, EON Premium TV kao i EON van mreže uz Premium TV paket, zatim Total TV Premium i Total Trio Premium.

Korisnici EON Full, EON Full Duo, EON Full TV kao i EON van mreže uz Full TV paket dobiće pristup katalogu bez nadoknade ukoliko imaju aktivnu ugovornu obavezu.

Za sve one koji nisu korisnici ovih paketa, Marquee TV usluga će biti dostupna kao dodatak po ceni od 990 dinara mesečno.

Saopštenje je dostupno na sajtu operatora.

2
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
1
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno