TeleSrbija

Operator MTS (Telekom Srbija) u svoju pripejd ponudu uvrstio je dva nova tarifna dodatka, Plan 100 i Plan 200, sa trajanjem od 30 dana, koji korisnicima nude pristupačan način da obezbede minute i SMS poruke u nacionalnom saobraćaju, minute u mreži, kao i GB Interneta za surf i društvene mreže.

Novi Plan 100 dodatak sadrži 100 minuta/SMS u nacionalnom saobraćaju, neograničene minute u MTS mreži, 1 GB Interneta u nacionalnom saobraćaju, i 5 GB Interneta za društvene mreže.

Dodatak Plan 200 sadrži 200 minuta/SMS u nacionalnom saobraćaju, 2 GB Interneta u nacionalnom saobraćaju, i 10 GB Interneta za društvene mreže. Ne sadrži minute u MTS mreži.

Dodaci traju 30 dana od trenutka aktivacije, i dostupni su za sve nove i postojeće MTS korisnike na tarifama Moj pripejd i Sve Cool.

Dodatke je moguće aktivirati slanjem SMS poruke sa tekstom „PLAN100” odnosno „PLAN200” na broj 687, putem MTS vodiča pozivanjem USSD koda *100#, ili putem Moj MTS aplikacije odnosno web portala.

Ponudu pripejd dodataka možete pogledati na sajtu operatora.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
1
😠
1

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

1 komentar

igor
LOPINE JEDNE NITOI SE JAVLJATE NA BR NIUTI DAJETE MOGUĆNOST DA AKTIVIRAM PLAN DOK NE ISTEKNE 30 DANA -A POTROSEN JE -AUTOMATSKI TRREBA DA UPLATU MI AKTIVIRATE KAO PRE A VI NE -TO VIŠEE NE RASI JER STE KLJUNOVI BEZ SIVE MASE-NEĆETE D J G ĆT

Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno