Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!

Obaveštenje: Ovaj tekst je stariji od 3 meseca, i može sadržati netačne ili nepotpune informacije. Za aktuelne informacije uvek proverite sajt pružaoca usluga ili drugi relevantan izvor.

Kako prenosi N1, povodom situacije oko reemitovanja kanala TV Prva i B92 na SBB-u oglasila se i Marinika Tepić, šefica poslaničke grupe „Ujedinjeni”, i ocenila da je sada u fazi poslednja, sudbonosna bitka Telekoma protiv SBB-a, sa jednim ciljem - da građani ne mogu više da gledaju N1 i Novu S, da žive u mraku.

Ona dalje navodi da je plan i cilj da se građani prebace na Telekomove kanale, jer kako kaže vlasnik televizija Prva i B92 Srđan Milovanović i Telekom „stari znanci”.

Tepić podseća da je Telekom Milovanoviću već platio 190 miliona evra, pet puta više od procenjene tržišne cene, za kablovski distrubucioni sistem „Kopernikus”, da bi on tim novcem mogao da kupi ove dve televizije sa nacionalnim frekvencijama. Dalje dodaje da očekuje da Tužilaštvo za organizovani kriminal i borbu protiv pranja novca zakuca na vrata ili uputi poziv generalnom direktoru Telekoma Vladimiru Lučiću zbog ovog problema.

„Kada se sve ovo zakuvalo, mi saznajemo da Telekom nastavlja da plaća dodatni novac dvema nacionalnim televizijama, istom privatniku kom su već obezbedili pare da za korist režima kupi te dve privatne televizije, a sve sa namerom da se korisnici skinu sa SBB-a i prebace na Telekom”, rekla je ona.

Celokupan tekst je dostupan na sajtu N1.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!

Napišite komentar

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Autor Milan Kragujević

Milan je programer, entuzijasta za nove tehnologije, telekomunikacije, ekonomiju, računarski softver i razvoj mreža. Pokrenuo je portal TeleSrbija u decembru 2020. godine sa ciljem da unapredi informisanost korisnika IKT usluga u Srbiji, i da sa javnošću podeli svoj entuzijazam i znanje o telekomunikacijama.

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!


Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Pratite nas na Twitter

Pratite nas na Facebook

Pratite nas na Telegram

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno