Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!

KOLUMNU PIŠE

MILAN KRAGUJEVIĆ — Stručnjak za tržište telekomunikacija, IKT novinar, ljubitelj računara i umrežavanja, IT inženjer, urednik i osnivač portala TeleSrbija.

Unapređenje kvaliteta broadband Internet infrastrukture u ruralnim područjima predstavlja ključni korak ka ravnomernijem razvoju i povezivanju celokupnog društva. Finansiranje ovih projekata može se ostvariti kroz više izvora, što će doprineti održivosti i dostupnosti visokokvalitetnog internetskog pristupa u ruralnim sredinama.

Namenski fondovi za razvoj ruralnih područja imaju veliki potencijal za podršku ovakvim projektima. Ovi fondovi se često osnivaju kako bi podstakli ekonomski rast, inovacije i infrastrukturni napredak u manje razvijenim regionima. Povećanje dostupnosti brzog Interneta u ruralnim područjima direktno doprinosi razvoju lokalnih privreda, obrazovanju i kvalitetu života stanovnika. Kroz pravilno usmerene projekte i alokaciju sredstava, ovi fondovi mogu značajno doprineti finansiranju unapređenja broadband infrastrukture.

Sufinansiranje putem kredita koje pružaju međunarodne finansijske institucije poput Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Svetske banke takođe predstavlja značajnu opciju. Ovi krediti omogućavaju finansijsku podršku uz povoljne uslove, što olakšava realizaciju infrastrukturnih projekata. Ruralne sredine koje se suočavaju s ograničenim resursima često mogu ostvariti koristi od takvih kredita kako bi finansirale modernizaciju internet infrastrukture.

Lokalne samouprave takođe mogu biti ključni akteri u finansiranju unapređenja broadband infrastrukture. Kroz strategije za ekonomski razvoj i investicione planove, lokalne vlasti mogu izdvojiti sredstva za projekte vezane za povezivanje ruralnih područja. Ovo se posebno može postići kroz partnerstva sa privatnim sektorom i organizacijama civilnog društva, što dodatno proširuje spektar resursa na raspolaganju za implementaciju projekata.

Kada je reč o ceni unapređenja kvaliteta i dostupnosti brzog neograničenog Interneta u ruralnim sredinama, primena naprednih tehnologija igra ključnu ulogu. Korišćenje radio relejnih linkova i bežičnih širokopojasnih pristupnih mreža za fiksni pristup u nelicenciranom spektru omogućava efikasno iskorišćavanje resursa i smanjenje troškova infrastrukturnih projekata. Ovakva rešenja ne samo da obezbeđuju konkurentne performanse već i smanjuju potrebu za postavljanjem skupih fizičkih infrastrukturnih elemenata. U sledećem tekstu ću obraditi tehničke izazove kod izgradnje fiksnih bežičnih telekomunikacionih mreža, i moju viziju za široko-dostupan kvalitetan hibridni pristup uz mešavinu fiksnih žičnih i bežičnih telekomunikacionih elemenata u samoj putanji od jezgra do krajnjeg korisnika.

Unapređenje broadband Internet infrastrukture u ruralnim područjima zahteva sveobuhvatan pristup finansiranju. Namenski fondovi, međunarodne finansijske institucije, lokalne samouprave i primena naprednih tehnologija zajedno mogu obezbediti adekvatne resurse za ostvarivanje ovog cilja. Ovim pristupom stvaraju se uslovi za ravnomerniji razvoj, poboljšanje kvaliteta života i podršku lokalnim ekonomijama u ruralnim sredinama.

Dhilos Cloud - Stabilan, brz i povoljan web hosting!
3
❤️
1
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!


Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara

Autor Milan Kragujević

Milan je programer, entuzijasta za nove tehnologije, telekomunikacije, ekonomiju, računarski softver i razvoj mreža. Pokrenuo je portal TeleSrbija u decembru 2020. godine sa ciljem da unapredi informisanost korisnika IKT usluga u Srbiji, i da sa javnošću podeli svoj entuzijazam i znanje o telekomunikacijama.

Dhilos Cloud - Stabilan, brz i povoljan web hosting!

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno