Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!

Obaveštenje: Ovaj tekst je stariji od 3 meseca, i može sadržati netačne ili nepotpune informacije. Za aktuelne informacije uvek proverite sajt pružaoca usluga ili drugi relevantan izvor.

U prethodna dva dana veći broj korisnika primio je pozive, SMS, Viber i Facebook poruke od osoba koje se predstavljaju kao agenti/prodavci SBB-a, a koji nude promociju od 18 meseci po 1 dinar za prelazak sa Telekoma.

Portal TeleSrbija preneo je vest da se u nekim zgradama pojavljuju plakati sa promotivnom ponudom 18 meseci po dinar, i prikačenim obrascem za raskid ugovora sa MTS-om.

Između ostalog, na društvenoj mreži Twitter se pojavio profil @internetbeograd koji nudi navedenu promociju.

Foto: Screenshot / Twitter, @internetbeograd

Jedan korisnik je upitao SBB o legitimnosti navedenog naloga, što je kompanija negirala, i poručila da im "profil nije poznat" i da "nema veze sa [njima], te [će] isti prijaviti. "

Foto: Screenshot / Twitter, @SBBsupport

SBB je dalje poručio da "ima[ju] dva zvanična profila, dok navedeni nalog i ponuda nemaju veze sa [njima] i isti [su] prijavili. "

Foto: Screenshot / Twitter, @mojsbb

Dodatno, dobili smo direktne prijave korisnika koje su uznemirile Fejsbuk poruke osoba koje se predstavljaju kao prodavci SBB-a i koji nude "akciju 18 meseci po dinar. "

Portal TeleSrbija je kontaktirao kompaniju SBB za zvanično izjašnjenje, a ovaj tekst ćemo ažurirati kada isto budemo dobili. 

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!

Napišite komentar

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Autor Milan Kragujević

Milan je programer, entuzijasta za nove tehnologije, telekomunikacije, ekonomiju, računarski softver i razvoj mreža. Pokrenuo je portal TeleSrbija u decembru 2020. godine sa ciljem da unapredi informisanost korisnika IKT usluga u Srbiji, i da sa javnošću podeli svoj entuzijazam i znanje o telekomunikacijama.

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!


Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Pratite nas na Twitter

Pratite nas na Facebook

Pratite nas na Telegram

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno