TeleSrbija

Okupi ekipu u Globaltelu, jer svi dobijaju! Novom promocijom Globaltel je pružio dodatne pogodnosti svojim postojećim kao i novim korisnicima.

Prelaskom u Globaltel mrežu dobijaš do 115 GB internet saobraćaja jednokratno, a za svakog korisnika koji se pridruži Globaltel mreži preko tvog linka dobijaš poklon od jednog mesečnog paketa besplatno.

Svim korisnicima u Globaltel mreži pozivi su besplatni i neograničeni ka drugim korisnicima Globaltel mreže!

Promocija za nove korisnike

Prenosom broja uz Freepaid paket korisnik dobija 100 GB u trenutku prenosa i po 5 GB svakog meseca do ukupno 3 meseca uz aktivaciju 3 paketa. Korisnici koji u Globaltel pređu uz neki drugi paket dobijaju po 5 GB svakog meseca do ukupno 3 meseca uz aktivaciju 3 paketa.

Promocija za postojeće korisnike

Promocija „Okupi ekipu” važi za sve postojeće Globaltel korisnike. Korisnikova ekipa može da ima neograničen broj članova. Za svakog preporučenog člana, korisnik dobija poklon u vrednosti od jednog njegovog prosečnog mesečnog paketa, nakon što preporučeni član aktivira 3 mesečna paketa. Vrednost paketa biće dodata na postojeći kredit korisnika.

Preporučeni član može biti bilo koji Globaltel korisnik koji nije član druge ekipe. Član se može pridružiti ekipi u roku od 14 dana od aktiviranja SIM kartice.

Promocija traje do kraja 2022. godine. Globaltel zadržava pravo izmene uslova i trajanja promocije.


Više informacija o promociji možete pronaći na zvaničnom sajtu Globaltela.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno