TeleSrbija

Sva tri operatora dostavila su podatke portalu TeleSrbija, na osnovu kojih možemo da proglasimo MTS mrežom koja je prenela najviše saobraćaja tokom 23. EXIT festivala u Novom Sadu!

Prema podacima o prenetoj količini podataka na mobilnoj mreži od strane korisničke opreme koja se za vreme od 6. jula do 10. jula nalazila na teritoriji Petrovaradinske tvrđave, a koje su dostavili operatori na dobrovoljnoj bazi, prema upitu portala TeleSrbija, ustanovili smo sledeće:

Operator MTS (Telekom Srbija) zabeležio je 15.4 TB prenosa podataka tokom EXIT festivala, čime su pozicionirani na prvom mestu prema količini prenetih podataka. 

Podsećamo, operator MTS ostvario je drugo mesto tokom sva četiri dana festivala, u pogledu brzine na Ookla SpeedTest testu, mereno na više lokacija tokom trajanja festivala.

Drugoplasirani je Yettel, koji je dostavio informaciju o zabeleženih 11.7 TB prenosa podataka tokom EXIT festivala.

Naravno, u pitanju je prenos podataka samo na teritoriji Petrovaradinske tvrđave, isključivo u periodu od 19 časova do 7 časova.

Najmanje prenetih podataka imala je najbrža mreža - A1 Srbija. Operator nam je dostavio podatke o prenosu 6.5 TB podataka tokom četiri noći festivala na teritoriji tvrđave.

Ove informacije stavljaju u perspektivu rezultate koje su sva tri operatora postigla na testiranju brzine mobilne mreže tokom trajanja festivala, čime je MTS-ov rezultat zapravo najimpresivniji, jer su bili "za dlaku" sporiji od A1 Srbija kod skoro svakog merenja, ali su zato preneli preko 2x više saobraćaja u istom periodu. 

Yettel, i ako je ostvario najsporiji rezultat tokom testiranja brzine 4G Interneta putem mobilne mreže na festivalu, ipak zaslužuje poštovanje zbog nešto manje od duplo više prenetih podataka u odnosu na A1 Srbija mrežu.

Uzimajući u obzir utilizaciju mreže koju je generisala navedena količina prenosa podataka, možemo proglasiti MTS najkvalitetnijom mrežom na 23. EXIT festivalu, uzimajući u obzir konzistentnost, brzinu, dostupnost, kao i ogromnu količinu saobraćaja prenetih tokom festivala.

Napominjemo da koristimo podatke koje su nam dostavili operatori na dobrovoljnoj bazi, odnosno da - za razliku od merenja brzine koje smo neposredno vršili - nemam direktan uvid u statistike već isključivo tvrdnje operatora.

3
❤️
1
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno