Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!

Operator Yettel objavio je tokom jučerašnjeg dana (dakle, 01.07.2023.) dokument o Izmeni opštih uslova pružanja i korišćenja usluga u javnoj mobilnoj komunikacionoj mreži, gde su uskladili poslovanje sa novim Zakonom o elektronskim komunikacijama, i Pravilnikom o parametrima kvaliteta javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga i sprovođenju kontrole obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija.

Ipak, Yettel i dalje nije uskladio Opšte uslove usluga "za domaćinstva", odnosno Hipernet broadband Interneta preko bitstream pristupa na Telekomovoj GPON optičkoj mreži, niti Hipernet OTT digitalne televizije.

Celokupan tekst dopunjenih uslova za mobilnu telefoniju pročitajte na ovom linku.

Svi ostali operatori, neki od kojih su Orion telekom, Sat Trakt, Astra Telekom, NiNet, Jotel, NetNet, KBCNet, itd., nisu uskladili poslovanje sa novim Zakonom koji je juče stupio na snagu, niti novim Pravilnikom koji je danas stupio na snagu.

Uredništvo portala TeleSrbija poslalo je dopis RATEL-u sa zahtevom da se preispita postupanje operatora u pogledu neusklađivanja poslovanja sa aktuelnim Zakonom i Pravilnikom, što predstavlja vid kršenja aktuelne zakonske regulative i kažnjivo je novčanom kaznom od 1.000.000 do 2.000.000 dinara. 

Dhilos Cloud - Stabilan, brz i povoljan web hosting!
0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
1
😠
2

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!


Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara

Autor Milan Kragujević

Milan je programer, entuzijasta za nove tehnologije, telekomunikacije, ekonomiju, računarski softver i razvoj mreža. Pokrenuo je portal TeleSrbija u decembru 2020. godine sa ciljem da unapredi informisanost korisnika IKT usluga u Srbiji, i da sa javnošću podeli svoj entuzijazam i znanje o telekomunikacijama.

Dhilos Cloud - Stabilan, brz i povoljan web hosting!

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno