TeleSrbija

Operator A1 Srbija najavio je radove na sistemu od 28.10.2023. do 31.10.2023. godine, usled čega u navedenom periodu neće biti dostupne određene usluge.

Tokom radova korisnicima će normalno raditi internet saobraćaj, odlazni i dolazni pozivi, kao i slanje i primanje SMS poruka.
Plaćanje parkinga i gradskog prevoza

 • Plaćanje parkinga putem SMS poruke neće biti dostupno 30.10. u periodu od ponoći do 7 ujutru. 
 • U istom intervalu neće biti dostupna ni SMS kupovina Beograd Plus karata za gradski prevoz.

Šta nije dostupno POSTPAID korisnicima?

 • Moj A1 aplikacija
 • Provera stanja
 • Aktivacija dodataka
 • Plaćanje računa na A1 prodajnim mestima i putem A1 veb-sajta
 • Reaktivacija broja
 • Online prodavnica
 • Prenos broja u A1 mrežu

Šta nije dostupno PREPAID korisnicima?

 • Moj A1 aplikacija
 • Dopuna kredita
 • Obnova i aktivacija mesečnih planova i dodataka
 • Provera stanja
 • SOS kredit
 • Aktivacija novog Prepaid broja

Online prodavnica je privremeno zatvorena

 • Za vreme radova, online kupovina na A1 veb-sajtu nije dostupna.

Obaveštenje je dostupno i na sajtu A1.rs

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
1
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno