TeleSrbija

Nova MTS promocija: 50% više neta u tarifi Mobilni Net Max i BOX 2 paketima uz novi ugovor.

Svi novi korisnici, kao i postojeći korisnici koji obnove ugovor za tarifu Mobilni Net Max, kao i BOX2 paketa (Mobilni Net Max + mSAT TV i BOX Antena Plus Max) sada u okviru ove tarifu dobijaju čak 150 GB. Za sve vas kojima treba više GB, tu je nova Mobilni NET Ultra tarifa sa 250 GB internet saobraćaja.

Bez obzira na to koju Mobilni net tarifu odaberete, nakon potrošenog internet saobraćaja iz mesečne naknade za tarifu i iz aktiviranog Internet dodatka, do kraja meseca možete da koristite internet neograničeno, smanjenom brzinom od 1 Mb/s za Mobilni NET Max i Ultra, odnosno 2Mb/s ukoliko ste odabrali Mobilni Net Mega tarifu.

Detalji su dostupni na sajtu operatora. 

Aktuelne Mobilni Net pakete pogledajte na ovom linku.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno