TeleSrbija

„Uputstvo za besplatan raskid ugovora sa SBB-om”, koje se pre dva dana pojavilo na sajtu Telekoma, a bilo je i ponosno promovisano na početnoj strani sajta MTS-a, sada je misteriozno nestalo, kao i ostali tragovi ove kampanje sa sajta Telekoma.

Arhivirana stranica je dostupna na ovom linku.

Telekom se dalje nije oglašavao na ovu temu, a kampanju su nastavili terenski prodavci, koji su postavili promo štandove ispred poslovnica SBB-a, gde korisnicima nude pripremljene obrasce za raskid ugovora sa SBB-om.

Kako dan protiče, kanali TV Prva, B92 i Happy TV se i dalje reemituju kod SBB-a, o čemu se nisu oglašavali ni SBB ili United Grupa niti Kopernikus Tehnolodži Grup, ili njihovi mediji.

U „insajderskim krugovima” tržišta vladaju glasine da je „pao dogovor” između SBB-a i Kopernikus Tehnolodži Grup, o reemitovanju predmetnih kanala, odnosno TV Prva, B92, kao i Prva World, Prva Kick i Prva Plus. Detalji nisu poznati.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno