TeleSrbija

Kao i uvek do sada, MTS ima aktuelnu promociju HBO i HBO+ dodataka, u periodu od 15. oktobra do 15. januara.

Zainteresovani korisnici usluge Iris TV ili mSAT TV (bilo kao samostalna usluga ili u okviru BOX paketa) mogu da aktiviraju HBO ili HBO+ dodatak putem Moj MTS portala, pozivom MTS call centra, slanjem mejla na [email protected], ili putem četa na sajtu MTS.RS.

Naravno, dodatak se automatski obnavlja, tako da korisnici koji ne žele da im se HBO naplaćuje posle 15. januara moraju da deaktiviraju dodatak najkasnije do 15.01.2024. godine u 23:59, bilo pozivanjem call centra sa broja telefona registrovanog na vlasnika BOX ugovora i deaktivacijom putem govornog automata, ili odlaskom vlasnika ugovora u MTS poslovnicu. 

Predmet promocije su i HBO dodatak kao i HBO+ dodatak koji uključuje pretplatu na HBO Max sajt. Logovanje na HBO Max se vrši korišćenjem korisničkog imena i lozinke registrovanih na Moj MTS portalu. 

Detalji o promociji dostupni su na sajtu operatora.

0
❤️
1
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno