TeleSrbija

Kako je navedeno u saopštenju United Grupe, United Media i SBB, objavljenom na njihovom portalu N1, sva tri entiteta podnela su krivičnu prijavu protiv kompanija Telekom Srbija a.d. Beograd i Telenor d.o.o. Beograd, kako navode „zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo zaključenje restriktivnog sporazuma iz člana 229 stav 1 Krivičnog zakonika”.

N1 prenosi da „postoje osnovi sumnje da su prijavljeni krajem 2020. i početkom 2021. godine zaključili restriktivni sporazum, kojim se vrši podela tržišta u cilju potiskivanja trećeg učesnika sa tržišta i to SBB u pogledu infrastrukture, a United Media u pogledu medijskih sadržaja”.

Entiteti United Grupe navode da „očekuju od nadležnog Višeg javnog tužilaštva da pokrene postupak protiv kompanija Telekom i Telenor, jer […] zakoni Srbije i međunarodni pravni standardi izričito zabranjuju sporazumno i usaglašeno delovanje radi podele tržišta sa namerom potiskivanja drugih tržišnih konkurenata. ”

Telenor i Telekom tvrde: neosnovane prijave vrše pritisak!

Telekom se u saopštenju izjasnio da „United Media i SBB ponovo vrše pritisak na nezavisne medije”, te da je prijava neosnovana i postavljaju pitanje „zašto se tužba podnosi nakon skoro tri meseca, u trenutku kada ističe rok za odluku nadležne Komisije”.

Telenor, zajedno sa Telekomom, u saopštenju za medije osporava osnovanost prijave, i navodi da je „pitanju zloupoteba sopstvenih medija i državnih institucija kako bi se izvršio pritisak na pravna i regulatorna tela kako bi se sprečio ulazak nove, slobodne konkurencije na tržište distribucije medijskih sadržaja u Srbiji. ”

Kako Telenor ističe, „najnovija krivična prijava usmerena je na prejudiciranje odluke Komisije za zaštitu konkurencije, jer ugovori još nisu pravosnažni, niti će stupiti na snagu dok Komisija ne donese odluku. ”

Dodatno, Telenor upozorava na tržišni udeo United Grupe i pokušava da doda kontekst ovoj situaciji, posebno kada je u pitanju međusobna saradnja operatora:

„Medijsku kampanju i sve legalne i ilegalne korake treba posmatrati u kontekstu činjenice da je United grupa dominantni pružalac usluga na tržištu distribucije medijskih sadržaja sa udelom od 45,5%, i da prava na sadržaje u svom vlasništvu neosnovano odbija da dodeli bilo kom drugom operatoru ili konkurentu. Nažalost, ovakvim pristupom United grupe uskraćeni su jedino korisnici u Srbiji. ”

United Grupa upozorava: od kad Telekom i Telenor odlučuju kada sme da se podnese krivična prijava?

U naknadnom saopštenju na N1, kao reakcija na izjašnjenja Telenora i Telekoma Srbija, United Grupa je navela sledeće:

„Apsurdne su sve optužbe Telekoma i Telenora, jer oni svakako ne mogu da odlučuju kada će biti podneta krivična prijava, a još manje da unapred presuđuju da li je osnovana ili ne, svakako ne mogu da ocenjuju da li prijava predstavlja kršenje zakona ili pritisak na institucije. ”

Dodatno, United Grupa je optužila Telekom i Telenor da „sinhronizovanim napadom na United Grupu u vidu saopštenja i optužbi, očigledno […] smatraju suprotno postojećim zakonima Srbije, da oštećeni ne smeju da podnesu krivičnu prijavu. ”

Za kraj, oni su iskoristili priliku da podsete javnost da se „u dokumentima Telekoma jasno navodi da je cilj saradnje između Telekoma i Telenora da se ‘…stavi tačka na poslovanje United Media kao i SBB-a u Srbiji… potpuno urušavanje, potiskivanje sa tržišta i konačno slamanje SBB-a… onemogućavanje finansiranja medija United Grupe. ‘”

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno