Obaveštenje: Ovaj tekst je stariji od 3 meseca, i može sadržati netačne ili nepotpune informacije. Za aktuelne informacije uvek proverite sajt pružaoca usluga ili drugi relevantan izvor.

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge — RATEL, raspisala je javni poziv za iskazivanje interesovanja u nameri za upotrebu novih radio-frekvencijskih opsega (700 MHz, 900 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz i 3500 MHz).

Javni poziv i detaljne informacije možete pronaći na sajtu RATEL-a

U okviru javnog poziva, tema su nove alokacije za upotrebu navedenih RF opsega u svrhe mobilnih kopnenih komunikacija, pre svega za 2G, 4G i 5G mreže.

Frekvencijski opseg FDD TDD
700 MHz 2x30 MHz 15 MHz (SDL)
900 MHz 2x1 MHz /
2100 MHz 2x15 MHz /
2600 MHz 2x70 MHz 30 MHz
3500 MHz / 400 MHz

U okviru navedenih frekvencijskih opsega postoje potencijalne alokacije za 2G mrežu (900 MHz), 5G mrežu (700 MHz, 2600 MHz FDD i/ili TDD kao i 3500 MHz TDD) i 4G mrežu (2100 MHz FDD).

Naša pretpostavka je da će biti dodeljen dodatni kapacitet operatoru A1 Srbija za 2G mrežu, kako isti planira da ukine 2G na DCS-1800 frekvencijskom opsegu i uvede agregaciju 3CA agregaciju (800+1800+1800 MHz, ukupno 40 MHz).

Istovremeno, Telekom Srbija i A1 Srbija bi trebali da dobiju pristup 2100 MHz frekvencijskom opsegu za 4G+ agregaciju (trenutno samo Telenor ima licencu za upotrebu 2100 MHz frekvencijskog opsega).

Naravno, očekujemo da će u narednom periodu sva tri operatora, a posebno Telenor, licitirati na javnoj aukciji za 2600 MHz FDD i TDD kao i 3500 MHz TDD frekvencijske opsege za mid-band 5G NR SA mrežu, kao i za 700 MHz frekvencijski opseg za long-range 5G deployments uz macrocell realizaciju.

Moguće je da će se ovoj „trojci” pridružiti i novi - četvrti - operator, koji bi poslovao u okviru United Grupe, kako je ista izrazila interesovanje za početak aukcije 5G frekvencija.

I ako je ovo tek „prvi kamen temelja” neke buduće „5G kuće” u Srbiji, ohrabrujuće je videti ovaj javni poziv, nakon što je prošle godine premijerka Ana Brnabić izjavila da „građani Srbije u ovom trenutku nemaju nikakvu potrebu za 5G mrežom”, usled čega su do daljeg odložene aukcije frekvencijskih opsega.

Ovakve neinformisane izjave su vrlo opasne po telekomunikaciono tržište, i u trenutku kada se sva tri operatora, posebno A1 Srbija, bore da održe minimalni kvalitet usluge na svojoj mreži, usled drastičnog povećanja količine saobraćaja na 4G mreži, bilo zbog povećanog rada od kuće i učenja na daljinu, ili uvođenja novih paketa sa veoma velikom količinom Internet saobraćaja (ili bez ograničenja saobraćaja), potpuno je jasno da je 5G mreža kao tehnologija u Srbiji neophodna već sada i da će imati vrlo pozitivan uticaj na celokupno tržište telekomunikacija kao i na opštu ekonomiju.

Napišite komentar

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Autor Milan Kragujević

Milan je programer, entuzijasta za nove tehnologije, telekomunikacije, ekonomiju, računarski softver i razvoj mreža. Pokrenuo je portal TeleSrbija u decembru 2020. godine sa ciljem da unapredi informisanost korisnika IKT usluga u Srbiji, i da sa javnošću podeli svoj entuzijazam i znanje o telekomunikacijama.


Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Pratite nas na Twitter

Pratite nas na Facebook

Pratite nas na Telegram

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno