TeleSrbija

Operator MTS putem agenata ekskluzivne prodaje korisnicima koji prelaze sa SBB-a na MTS BOX 3 pakete sa uslugama fiksnog telefona, Interneta i Iris televizije  (IPTV) omogućava promociju od čak 18 meseci po 1 dinar uz ugovornu obavezu od 24 meseca!

Promocija važi i za korisnike koji će usluge koristiti na bakarnoj infrastrukturi (ADSL/VDSL) kao i na optičkoj infrastrukturi. Promocija traje do 31.12.2022. godine i dostupna je isključivo preko agenata ekskluzivne prodaje.

Za više detalja kontaktirajte MTS na poseban broj 064/733, i zatražite promociju za korisnike koje prelaze sa SBB-a u Telekom. Biće neophodno da priložite poslednji račun za usluge SBB-a prodavcu Telekoma prilikom zaključenja ugovora, ili elektronski putem Viber-a. 

Detalje o MTS BOX 3 paketima možete videti na sajtu operatora.

1
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno