TeleSrbija

Vodeći telekomunikacioni operator u regionu, Telekom Srbija, i kompanija ALLYES koja stoji ispred brenda „ENPay“, uspešno su završili projekat integracije IPification usluge koja korisnicima elektronske naplate putarine omogućava registraciju u svega nekoliko sekundi.

ENPay je mobilna aplikacija koja povezuje KORISNIKE, TAG UREĐAJE I KARTIČNO PLAĆANJE, i tako korisnicima značajno olakšava ovaj proces. Pravi je trenutak da ENPay lansira ovo rešenje za brzu i laku registraciju, uz pomoć kompanija Telekom Srbija i IPification, baš pred sezonu godišnjih odmora.

Aplikacija ENPay nudi mogućnost da se uključi postojeći ili naruči novi tag za plaćanje putarine, kao i automatsko plaćanje direktno sa platne kartice korisnika bez zaustavljanja na prodajnim mestima. Dovoljno je samo da se aplikacija poveže za platnom karticom korisnika. Sa ENPay aplikacijom sve se rešava brzo i lako, i više nema čekanja ni u redu za plaćanje putarine.

Saradnja između kompanija ENPay i IPification bila je logičan korak, obzirom na sličnu misiju koja korisnike stavlja u centar svakog razvoja.

IPification, kao jedini pružalac autentifikacije na osnovu mobilnih IP adresa, verifikacije telefona i korisnika, kao i rešenja za prevenciju digitalnih zloupotreba, omogućava korisnicima da uz pomoć pouzdane mobilne infrastrukture dobije najbezbednije i najbrže rešenje za brzu mobilnu registraciju (mKYC), uz izričit pristanak krajnjeg korisnika u skladu sa Evropskom direktivom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR).

„TAG već neko vreme čini moj život lakšim, pa sam veoma srećan da vidim i da je sam proces registracije korisnika olakšan i ubrzan, i to kroz IPification ni manje ni više. Sjajno je kada naletite na još kompanija kojima su korisnici na prvom mestu, kao što je ALLYES/ENPay, te bih voleo da im se zahvalim na poverenju,“ rekao je Stefan Kostić, generalni direktor kompanije IPification.

„Neograničena mobilnost uz maksimalnu uštedu vremena i resursa – to je suština posla kojim se kompanija ALLYES bavi i ceo brend ENPay je usmeren ka tom cilju. Kompanije Telekom Srbija i IPification i njihova usluga brzog onbordinga na ENPay aplikaciji je korak dalje u istom smeru – FAST LANE. Srećni smo što imamo partnere u Telekomu Srbija i IPification-u, koje nas prate u ovoj misiji“, rekao je Nikola Jokić, direktor prodaje kompanije ALLYES/ENPay.

Koliko je sve brzo i jednostavno pogledajte ovde.

1
❤️
3
👍
0
😲
0
😢
1
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno