TeleSrbija

MTS je u okviru letnje promocije „Hit leta”, koja važi od 1. jula do 31. avgusta, predstavio nove Omorika tarife sa poklon internetom prvih 6 ili 12 meseci trajanja ugovorne obaveze.

U okviru promocije, korisnicima je na raspolaganju dodatni Internet saobraćaj prvih 6 ili 12 meseci trajanja ugovorne obaveze, u zavisnosti od odabrane tarife.

  • Omorika 1 – dodatnih 100 GB mesečno tokom prvih 6 meseci ugovorne obaveze
  • Omorika 2 – dodatnih 100 GB mesečno tokom prvih 12 meseci ugovorne obaveze
  • Omorika 3 – dodatno neograničeni internet saobraćaj mesečno tokom prvih 12 meseci ugovorne obaveze

Promocija važi za korisnike starije od 26 godina koji sklope novi ili obnove postojeći ugovor i opredele se za neku od aktuelnih Omorika tarifa. Promocija je dostupna sa telefonom ili bez telefona, uz ugovornu obavezu od 24 meseca.

Nepotrošeni poklon internet saobraćaj iz tarife se ne prenosi u sledeći mesec. Redosled potrošnje je sledeći: dokupljeni dodaci → sadržaj iz tarife → promotivni poklon internet saobraćaj.

Sve informacije o Omorika tarifama i uslovima promocije možete pronaći na sajtu MTS-a.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno