TeleSrbija

Ministar informisanja i telekomunikacija, Mihailo Jovanović, obišao je selo Kalanjevci kod Ljiga, u kojem su završeni radovi na izgradnji širokopojasne telekomunikacione infrastrukture i uveden brzi internet u prve kuće ovog sela.

„U selu Kalanjevci smo se uverili da uspešno napreduje jedan od najbitnijih projekata digitalizacije u Republici Srbiji koji realizuje Ministarstvo informisanja i telekomunikacija - izgradnja optičke, telekomunikacione infrastrukture kojom se obezbeđuje brzi internet, protoka preko 100Mb/s u ruralnim predelima naše zemlje. Ministarstvo je napravilo plan da se do kraja 2025. godine brzi internet uvede u više od 700 sela, da se u tu svrhu izgradi više od 4.700 km trasa optičkih kablova i da se poveže više od 120.000 domaćinstava i oko 720 školskih objekata. U Kalenjevcima je već 15 kuća iskoristilo mogućnosti i dobilo svoj priključak“, izjavio je ministar Jovanović.

Tokom posete OŠ „Sestre Pavlović“ u selu Kalanjevci, Ministarstvo informisanja i telekomunikacija je zajedno sa Telekomom Srbija opremilo školu sa laptop računarima. Pored ministra Jovanovića, događaju su prisustvovali i predsednik Opštine LJig, Dragan Lazarević, načelnik Kolubarskog okruga, Miloš Milutinović i izvršna direktorka prodaje u Telekomu, Katarina Subotić.

Napredak u realizaciji ovog projekta i plan za povezivanje sela se nalazi na sajtu Ministarstva.

1
❤️
1
👍
1
😲
0
😢
0
😠
1

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

1 komentar

врапчарица
Како су их повезали на гпон централу или на супернову?

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno