Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!

KOLUMNU PIŠE

MILAN KRAGUJEVIĆ — Stručnjak za tržište telekomunikacija, IKT novinar, ljubitelj računara i umrežavanja, IT inženjer, urednik i osnivač portala TeleSrbija.

Pre više od mesec dana, redakcija portala TeleSrbija se obratila Ministarstvu informisanja i telekomunikacija, sa zahtevom da se Ministarstvo izjasni o obavezi operatora da korisnike obaveste na neposredan način o eventualnim promenama uslova pružanja usluge.

Konkretno, upitali smo Ministarstvo da li je i dalje, po aktuelnom članu 131. Zakona o elektronskim komunikacijama, dovoljno da operator obaveštenje o promenama uslova pružanja usluga objavi na svom sajtu, ili je neophodno da operator korisnike direktno obavesti o navedenom.

Ministarstvo nam nije odgovorilo tokom proteklih 45 dana. Pisali smo im više puta, sa zahtevom da se izjasne po ovom pitanju, a pisali smo i kabinetu ministra Jovanovića. Dočekala nas je tišina.

Kao što sam nebrojeno puta istakao, tržište telekomunikacija u Srbiji je daleko od liberalizovanog i slobodnog tržišta. Korisnici su u katastrofalnoj pregovaračkoj poziciji, bez mogućnosti da biraju operatore na većini lokacija u Srbiji.

Korisnici su neinformisani, sabotirani, njihova prava su de facto nepostojeća, a izvršenje Zakona o elektronskim komunikacijama nad operatorima je ne samo nepostojeće, već nečuveno.

Nečuveno je, šokantno, za Ministarstvo, da kazne Telekom i SBB jer krše odredbe Zakona o elektronskim komunikacijama. Tako nešto je naizgled toliko van dometa ovog i prethodnog Ministarstva, da se inspektori sektora za elektronske komunikacije smeju kada im se tako nešto spomene.

Borim se za prava korisnika usluga elektronskim komunikacija već 5 godina, i ne nameravam da stanem. Od prvog dana, tadašnje Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, sabotira mene isto kao i korisnike, izbegavajući svoje odgovornosti, bacajući vruć krompir žalbe ili prijave na jedan pa drugi pa treći nenadležno nadležni sektor u Ministarstvu, da bi se na kraju pravdali da ne razumeju problem, nemaju resursa da ga reše, i ne žele da se upliću u "takve situacije".

Ovim javnim obraćanjem, pozivam Ministarstvo da se uozbilji. Ne odgovarati na mejlove registrovanom mediju 45 dana je ne samo neozbiljno već naizgled i maliciozno. Ne znam kakvo izvršenje dužnosti građani Srbije mogu da očekuju od takvog Ministarstva?

Da li će se ikada stati na put otvorenom i drskom ugnjetavanju korisnika od strane telekomunikacionih operatora u Srbiji? Ko će da zaustavi bezobrazluk prirodnih monopolista koji zloupotrebljavaju svaku moguću situaciju kako bi se protipravno bogatili, i držali korisnike i okovima ugovora koji su ništavni po tim osnovima koje Ministarstvo izbegava da pogleda?

Rešenje nije i ne može da bude ono što inspektori uvek vole da predlože, a to je da svaki pojedinačni korisnik pokrene parnični postupak protiv operatora. Sistematski problemi koji zahvataju preko milion ljudi u Srbiji se ne rešavaju parnicama, nego kvalitetnom, smislenom i trajnom izvršnom akcijom nadležnog Ministarstva. 

Dhilos Cloud - Stabilan, brz i povoljan web hosting!
5
❤️
1
👍
0
😲
0
😢
1
😠
0

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!


Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara

Autor Milan Kragujević

Milan je programer, entuzijasta za nove tehnologije, telekomunikacije, ekonomiju, računarski softver i razvoj mreža. Pokrenuo je portal TeleSrbija u decembru 2020. godine sa ciljem da unapredi informisanost korisnika IKT usluga u Srbiji, i da sa javnošću podeli svoj entuzijazam i znanje o telekomunikacijama.

Dhilos Cloud - Stabilan, brz i povoljan web hosting!

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno