TeleSrbija

KOLUMNU PIŠE

MILAN KRAGUJEVIĆ — Stručnjak za tržište telekomunikacija, IKT novinar, ljubitelj računara i umrežavanja, IT inženjer, urednik i osnivač portala TeleSrbija.

Rešio sam da se oglasim povodom najnovijeg skandala Mobi krš banke. Konkretno, u prethodnih 48 sati, ogroman broj klijenata banke lišen je prava da raspolaže svojim novcem, jer ih je banka greškom zadužila nekoliko puta, usled čega su ušli u nedozvoljeni minus. 

Razlog zašto sam spreman da Mobi krš banci dam titulu najgore banke u Srbiji je što ovaj jeftin izgovor od banke, gomila neispravnog softvera, nesposobnog menadžmenta, i premalo IT tehničara, svake godine ima neki skandal u kojem klijente lišavaju svog novca, bez osnovanog razloga za to, a pritom Narodna banka Srbije ne reaguje na ovako grozno kršenje osnovnih prava klijenata banke, i svakako zakonom zagarantovanih prava u pogledu Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga.

Podsećam da je ova gromada nesposobnosti prošle godine, takođe krajem jula meseca, imala "izazov", usled čega tri dana (31.07.2022., 01.08. i 02.08.2022.) korisnici nisu mogli da koriste svoje platne kartice, bilo na prodajnim mestima ili online, bankomate Mobi krš banke ili svoje kartice na drugim bankomatima, a takođe nisu funkcionisali ni web sajt banke, online bankarstvo, mobilno bankarstvo, niti call centar banke.

Predsednik Izvršnog odbora Mobi krš banke, Pavel Maco, uputio je nesrećnim klijentima ove nesrećne banke otvoreno pismo izvinjenja 5. avgusta 2022. godine, gde je pravdao da je problem izazvala "optimizacija sistema koju su pokrenuli u nedelju, 31. jula".

Foto: Screenshot / TeleSrbija

Naravno, klijenti nisu obeštećeni ni na koji način, a Narodna banka Srbije je poručila da će "proveriti uzrok nastanka ovih tehničkih problema i ako utvrdi da su rezultat bilo kakve nepravilnosti banke u pogledu poštovanja propisa i standarda upravljanja informacionim sistemom banke, preduzeti prema banci mere propisane zakonom". Očigledno da je lišavanje klijenata prava da raspolažu svojim novcem u skladu sa svim propisima i standardima upravljanja informacionim sistemom banke, jer Narodna banka Srbije nije preduzela mere propisane zakonom protiv Mobi krš banke, što je direktno izazvalo da naredne godine, odnosno 2023. godine, korisnici ponovo budu protivzakonito i neopravdano lišeni prava da raspolažu svojim novcem.

Mobi krš banka je i ovaj put objavila OBAVEŠTENJE na svom sajtu, gde se pravdaju da je "usled nepredviđene situacije" došlo do "dupliranja pojedinih transakcija". Takođe tvrde da je "prikaz stanja" ispravan, odnosno da su "duplirana zaduženja uspešno stornirana". 

Foto: Screenshot / TeleSrbija

Nesrećni klijenti Mobi krš banke su se obratili banci na društvenoj mreži Twitter, gde su pojasnili da im banka i dalje nije stornirala transakcije, odnosno da i dalje ne mogu da raspolažu svojim novcem.

Foto: Screenshot / TeleSrbija
Foto: Screenshot / TeleSrbija
Foto: Screenshot / TeleSrbija
Foto: Screenshot / TeleSrbija

Ako se vratimo unazad do 2021. godine, videćemo da je ponovo Mobi krš banka imala "izazov", konkretno 10. i 11. avgusta 2021. godine, pri čemu klijentima ove žalosne kreacije od banke nije bio raspoloživ njihov novac, ni online, na POS terminalima, niti na bankomatima, bilo da li su u pitanju bankomati Mobi krš banke ili neke druge banke.

Mobi krš banka dakle ima bogatu istoriju lišavanja klijenata prava da raspolažu svojim novcem na periode duže od 24 časa. Cinik u meni pretpostavlja da su ti incidenti, pardon, izazovi kako ih naziva rukovodstvo Mobi krš banke, uvek u avgustu ili pred sam avgust, zato što svi radnici koji "znaju" da održavaju sisteme banke odlaze na odmor u tom periodu, pa je cela nesveta kreacija špageti C# koda i Oracle SQL bljuvotina ostavljena da se stara sama o sebi, bez nadzora. A možda i grešim, ne znam. 

Foto: Screenshot / TeleSrbija

Ono što je zanimljivo, i razlog zašto sam uopšte pisao ovaj tekst, je da sam 7. novembra 2019. godine imao identičnu situaciju, kojom prilikom sam neosnovano zadužen više puta za jednu te istu transakciju. 

Foto: Screenshot / TeleSrbija

Banci sam podneo prigovor, na koji su mi odgovorili u zakonskom roku, sa izjašnjenjem da je do greške došlo jer je "fajl sa izvršenim transakcijama" dva puta dostavljen banci umesto jednom.

Vaš dopis prosledili smo nadležnoj službi na proveru i analizu. Tom prilikom je konstatovano da je došlo tehničkih poteškoća u knjiženju transakcija podizanja sredstava na bankomatima naše Banke. Naime, kartičarski procesor je Banci dva puta dostavio fajl sa izvršenim transakcijama, usled čega je došlo do duplog zaduženja. Napominjemo da se razmena podataka o transakcijama dešava putem fajlova, automatski.

Dakle, Mobi krš banka je imala istu situaciju, koju danas naziva "nepredviđenom situacijom" u svom "obaveštenju" (ali ne i izvinjenju) na svom sajtu, i ako su imali identičan problem 2019. godine, koji sam uredno prijavio i koji su uredno identifikovali, razumeli i rešili. 

Foto: Screenshot / TeleSrbija

Ono što svima mora da bude jasno jeste činjenica da Mobi krš banka nije ozbiljna banka, nemaju kapaciteta da uče na svojim greškama, nemaju adekvatne sisteme i procedure kako bi sprečili rutinsko lišavanje klijenata njihovog novca, niti su dorasli funkciji čuvanja nečijeg novca, što jeste osnovna funkcija svake banke.

Mobi krš banka je svojim nesavesnim poslovanjem u prethodnih 5 godina pokazala da ne zaslužuje ničije poverenje, ničiji novac, a ne zaslužuju ni licencu za bankarske poslove koju su kupili od pokojne KBC banke. 

Od kako posluje kao Mobi krš banka, izmenjali su desetak direktora, ali do danas nisu naučili da se sistematski problemi rešavaju sistematskim ispravkama i reformama, a ne reakcijom post factum, i pisanjem klimavih SQL upita koji će da "ispeglaju" izbrljano stanje u bazi podataka.

Kada sledeće godine ponovo budete bili lišeni svog novca u julu ili avgustu, nemojte reći da vas nisam upozorio. 

A Narodnoj banci Srbije poručujem da izvrši detaljan audit poslovanja i internih sistema Mobi krš banke, pre nego što nastane neka veća šteta. Svrha Narodne banke Srbije nije da štiti komercijalen interese krš banaka kao što je Mobi krš banka, već da štiti interese Republike Srbije i stanovnika iste koji su klijenti banaka. 

8
❤️
1
👍
0
😲
0
😢
3
😠
1

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

1 komentar

Tomislav
Bravo za članak
Svaka je na mestu i tačna

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno