TeleSrbija

Korisnici Supernove širom Srbije u ovom trenutku imaju probleme sa gledanjem TV programa. Sadržaj svih kanala je skremblovan, osim Info kanala. Poteškoća se javila oko 01:00h 01.01.2022. godine.

Usluga je proradila određenom broju korisnika oko 01:30h.

Korisnici koji i dalje imaju poteškoće sa gledanjem TV programa treba da ugase i upale televizor i set-top-box (STB) risiver ako ga poseduju. Ukoliko se problem i dalje javlja, kontaktirajte podršku operatora na broj telefona 0800 311 312.

Za sada nisu dostupne dodatne informacije o uzroku problema.

Pretpostavlja se da je problem izazvala prelazak u novi mesec koji zahteva ažuriranje „entitlements” zapisa na integrisanoj čip kartici koja omogućava de-skremblovanje sadržaja iz paketa korisnika. Ažuriranje „entitlements” zapisa se izvršava automatski ali može potrajati neko vreme u kom periodu usluge nisu dostupne.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
1
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno