TeleSrbija

Operator Telekom Srbija, u okviru svog brenda Supernova, najavio je ukidanje analognih TV kanala za korisnike usluga Supernova kablovske televizije, počevši od 21.10.2021., i to na sledećim teritorijama: Inđija, Babušnica, Svilajnac, Obrenovac, Ljubovija, Bor.

Korisnicima KDS na navedenim lokacijama trenutno su dostupni sledeći analogni kanali, koji će biti ukinuti: RTS 1, RTS 2, Happy TV, Pink, B92 i PRVA.

U narednom periodu, analogni TV kanali će biti deaktivirani, a korisnici će moći besplatno da prate sve TV kanale iz paketa na koji su pretplaćeni na do 3 televizora, korišćenjem Move naprednog STB uređaja, CA modula i kartice, ili korišćenjem osnovnog STB uređaja bez naprednih mogućnosti.


Šta donosi digitalizacija?

Digitalizacija kablovske mreže pre svega donosi kvalitetnije Internet i TV usluge. Sa tehničke strane, gašenjem analognih kanala oslobađa se dodatni propusni opseg što omogućava povećanje kapaciteta za Internet usluge, odnosno mogućnost za dodavanje još novih HD TV kanala u izvanrednom kvalitetu.

Dodatno, gašenjem analogne televizije će se smanjiti količina RF smetnji na mreži, kako su svi korisnici u obavezi da koriste savremene STB prijemnike ili televizore novije generacije koji podržavaju DVB-C i CI+ interfejs. Ovo će obezbediti dodatnu stabilnost Internet servisa svim korisnicima.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno