TeleSrbija

Operator SBB objavio je danas novu promotivnu ponudu za nove korisnike EON i EON Duo paketa. U okviru promocije, svi novi korisnici koji sklope novi ugovor za EON Light, EON Light Duo, EON Full, EON Full Duo, EON Premium ili EON Premium Duo, uz ugovornu obavezu od 24 meseca, ostvaruju pravo na promotivnu cenu usluge prvih 15 meseci (za pakete sa tri usluge) odnosno 10 meseci (za pakete sa dve usluge).

U okviru promocije, korisnici ostvaruju umanjenje cene od 50% prvih 15 meseci korišćenja usluge za pakete sa tri usluge odnosno 10 meseci (za pakete sa dve usluge).

Promotivne cene

Paketi sa tri usluge

Paket Cena prvih 15 meseci Cena nakon 15 meseci
EON Light 1749,50 din 3499,00 din
EON Full 1999,50 din 3999,00 din
EON Premium 2499,50 din 4999,00 din

Paketi sa dve usluge

Paket Cena prvih 10 meseci Cena nakon 10 meseci
EON Light Duo 1549,50 din 3099,00 din
EON Full Duo 1799,50 din 3599,00 din
EON Premium Duo 2299,50 din 4599,00 din

Detalje o promociji možete pronaći na sajtu SBB-a. Ponudu EON paketa sa tri usluge možete videti na ovom linku. Ponudu EON paketa sa dve usluge možete videti na ovom linku.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno