Da li ste znali da Hipernet usluge možete besplatno da otkažete u prvih 14 dana?

Korisnici koji sklope ugovor sa Yettel-om za korišćenje Hipernet usluga, imaju pravo da u roku od 14 dana bez ikakvih troškova odustanu od ugovora ukoliko nisu zadovoljni sa uslugom.
Da li ste znali da Hipernet usluge možete besplatno da otkažete u prvih 14 dana?

Foto: Yettel, montaža

Korisnici koji sklope ugovor sa Yettel-om za korišćenje Hipernet usluga, imaju pravo da u roku od 14 dana bez ikakvih troškova odustanu od ugovora ukoliko nisu zadovoljni sa uslugom.

Ovo pravo je zagarantovano članom 27. Zakona o zaštiti potrošača, koji definiše pravo potrošača na odustanak od ugovora. 

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu ili izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i bez dodatnih troškova, osim troškova iz čl. 33. i 34. ovog zakona

Dalje se u članu 34. navodi obaveza potrošača da "plati trgovcu iznos koji je srazmeran sa izvršenim uslugama do momenta kada je potrošač obavestio trgovca o ostvarivanju prava na odustanak od ugovora". 

Ovo obuhvata, definisano stavom 7. člana 34., srazmerno obračunat iznos prodajne cene dogovorene ugovorom, koja ne može viti viša od tržišne vrednosti onoga što je isporučeno.

Srazmerni iznos koji potrošač treba da plati trgovcu obračunava se na osnovu prodajne cene dogovorene ugovorom, koja ne može biti viša od tržišne vrednosti onoga što je bilo isporučeno.

Konkretno, ovo predstavlja naknadu za korišćenje usluge tokom perioda do 14 dana korišćenja usluge, proporcionalno obračunatu od ugovorene mesečne naknade tokom prvog meseca korišćenja.

Druge vrste naknada ne smeju biti naplaćene potrošaču.

Osim u slučajevima predviđenim ovim članom, potrošač ne snosi posledice zbog ostvarivanja prava na odustanak od ugovora.

Ovo pravo, inače, obuhvata ugovore kod svih telekomunikacionih operatora, ako je ugovor zaključen van poslovnih prostorija, što je u poslednje vreme najčešći slučaj (jer monteri korisniku donose ugovor). Takođe obuhvata i mogućnost odustanka od aneksa ugovora koji je potpisan putem pošte, uključujući i obnove ugovora, promene paketa, i slično.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Nema komentara