TeleSrbija

Operator Telekom Srbija objavio je vest da „kanal Belarus 24 HD ne emituje program”, kojom korisnike obaveštavaju da je došlo do prekida u emitovanju programa Belarus 24 na platformama Iris TV (IPTV/OTT), Supernova (DVB-C/OTT) kao i m:SAT TV (DTH).

Ova vest dolazi kao reakcija na ukidanje privilegije emitovanja kanala Belarus 24 na satelitskoj distribucionoj platformi francuske telekomunikacione kompanije Globecast, u skladu sa najnovijim paketom sankcija protiv Rusije i Belorusije, povodom rata u Ukrajini.

U prethodnom periodu, suspendovano je emitovanje kanala „RTR Planeta” i „Rusija 24” na satelitskim platformama širom Evrope. Međutim, iz nepoznatog razloga 10. juna 2022. je ponovo otpočeto emitovanje ovih kanala na satelitskoj platformi Hot Bird 13B.

Istovremeno, obustavljeno je emitovanje kanala „Belarus 24” na platformi Eutelsat Hot Bird 13B, sa transponderom 153 (11.565 GHz, H pol., 29900 sym. rate, 3/4 FECm DVB-S2 8PSK).

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva informisanja Belorusije, oni su „šokirani i besni” na kompanijue GlobeCast zbog njihove odluke o prestanku prenošenja kanala, a posebno što kompanija nije obavestila svoje „dugogodišnje poslovne partnere” u okviru beloruske nacionalne telekomunikacione firme „Belteleradio”.

Shodno navedenom, kanal nije dostupan ni na jednoj TV platformi u Evropi.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno