Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!

Operator MTS (Telekom Srbija) ukinuo je dosadašnju promociju 9 meseci po 1 dinar. Aktuelna promocija je 6 meseci po 1 dinar za nove korisnike na optičkoj infrastrukturi uz BOX 3 pakete.

ISPRAVKA: Nakon što smo objavili tekst, Telekom je opet promenio promocije. Nove promocije su kako slede:

Na optici, za BOX 4 pakete, prvih 6 meseci po ceni postpejd tarife. Na bakru, 10 meseci 50% popusta.

Za BOX 3 bez mobilne tarife, na optici 6 meseci po dinar, na bakru 10 meseci 50% popusta. Za BOX 3 uz mobilnu tarifu, na optici 6 meseci po ceni postpejd tarife, na bakru 10 meseci 50% popusta.

Za BOX 2 na optici prvih 10 meseci 50% popusta, na bakru prva 3 meseca 50% popusta. Mobilni net i Antena Plus BOX 2 nema nikakvu promociju po dinar ili 50% popusta.

Na bakru, ukinute su sve promocije po dinar ili 50% popusta.

Uz BOX 2 na optici dobija se 10 meseci 50% popusta.

Uz BOX 4 na optici dobijaju se 6 meseci po ceni postpaid tarife.

mSAT paketima nisu dirane promocije, pa je tako uz solo uslugu mSAT prvih 5 meseci po 1 dinar, dok je uz BOX 2, BOX 3 ili BOX 4 sa mSAT prvih 10 meseci 50% popusta ili po ceni postpaid tarife.

Sve promocije standardno važe samo za nove korisnike ili postojeće koji su imali samo fiksni telefon, i to uz ugovornu obavezu od 24 meseca.

Aktuelnu ponudu MTS Box paketa pogledajte na sajtu operatora.

Dhilos Cloud - Stabilan, brz i povoljan web hosting!
0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
2
😠
0

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!


Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara

Autor Milan Kragujević

Milan je programer, entuzijasta za nove tehnologije, telekomunikacije, ekonomiju, računarski softver i razvoj mreža. Pokrenuo je portal TeleSrbija u decembru 2020. godine sa ciljem da unapredi informisanost korisnika IKT usluga u Srbiji, i da sa javnošću podeli svoj entuzijazam i znanje o telekomunikacijama.

Dhilos Cloud - Stabilan, brz i povoljan web hosting!

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno