TeleSrbija

Operator A1 Srbija objavio je novu promociju za Kućni net pakete uz Net Protect dodatak! U okviru promocije, koja traje do 30.11.2023. godine, korisnici ostvaruju popust u vidu mesečne pretplate od 1 dinar tokom prvih 6 meseci.

Nakon 6 meseci, korisnici mogu deaktivirati A1 Net Protect dodatak po želji, a ukoliko ga ne deaktiviraju, isti će se naplaćivati 89 dinara mesečno.

Promocija je dostupna samo za nove korisnike Kućni net paketa, uz obaveznu aktivaciju Net Protect dodatka. 

A1 Kućni net paketi dostupni su sa 150 GB po punoj brzini do 10/3 Mbps za 1249 din, 200 GB po punoj brzini do 20/5 Mbps za 1549 din, i 400 GB po punoj brzini, upload do 10 Mbps, za 1949 din. Sve cene važe uz UO24 i eRačun.

Nakon potrošenog Interneta po punoj brzini, dostupan je neograničen Internet po brzini od 2 Mbps.

Detalji o promociji su dostupni na sajtu A1.rs. 

1
❤️
1
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno