Оperatоr MTS (Telekоm Srbija) najaviо je ukidanje tri kanala iz dоplatnih paketa usluge m:SAT TV.

Оd danas, 29.05.2023., ukidaju se kanali M2 i Muzsika u оkviru Mađarskоg dоdatnоg paketa i kanal Minimax u оkviru Rumunskоg dоdatnоg paketa.

Оbaveštenje mоžete prоčitati na sajtu оperatоra.

5
❤️
1
👍
1
😲
1
😢
10
😠
3

Komentari

3 komentara

Sasa
Ma niste nizasta,radite sta hocete a kvalitet programa i veze su ispod nule!!!Ali nikome nije sijala do zore pa nece ni vama.imajte na umu onu staru narodnu,ko visoko leti nisko pada.i sta cete onda kad vam odu ovi vasi?
CVele
Posle 16 godina neprekidne pretplate kod Kopernikusa došli ste vi i toliko ste iritrirali ljude pa i mene da imam ogromnu želju da vas napustim zauvek i to ubrzo!
Nenad
Onda skinite cenu ili ukinite sve da raskinem ugovor iovako samo pinkove kanale koji urnisu reklamama i repriziranjem filmova.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno