Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!

Operator MTS ubacio je nove kanale u Iris TV, Iris Go i/ili Supernova ponudu, i dodatno izvršio promene i unapređenja ponude.

 • TV Nais - novi kanal je dostupan u HD rezoluciji na poziciji 627.
  Kanal je dostupan korisnicima na teritoriji opštine Niš.
  TV Nais je na raspolaganju korisnicima sledećih TV paketa: Start, Plus, Max, Biz Start, Biz Plus, Biz Max.
 • TV SAGA - novi kanal je dostupan u HD rezoluciji na poziciji 556.
  Kanal je dostupan korisnicima na teritoriji opštine Obrenovac.
  TV Saga je na raspolaganju korisnicima sledećih TV paketa : Start, Plus, Max, Biz Start, Biz Plus, Biz Max.
 • TV MAG - kanal je dostupan i u HD rezoluciji na poziciji 548.
  TV Mag je na raspolaganju korisnicima sledećih TV paketa: Start, Plus, Max, Biz Start, Biz Plus, Biz Max.

Dhilos Cloud - Stabilan, brz i povoljan web hosting!
0
❤️
2
👍
0
😲
1
😢
5
😠
0

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!


Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara

Autor Milan Kragujević

Milan je programer, entuzijasta za nove tehnologije, telekomunikacije, ekonomiju, računarski softver i razvoj mreža. Pokrenuo je portal TeleSrbija u decembru 2020. godine sa ciljem da unapredi informisanost korisnika IKT usluga u Srbiji, i da sa javnošću podeli svoj entuzijazam i znanje o telekomunikacijama.

Dhilos Cloud - Stabilan, brz i povoljan web hosting!

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno