TeleSrbija

Plano a Plano, Dopamine i Asacha Media Group najavili su tokom NEM-a Dubrovnik da im se pridružuje novi partner - Telekom Srbija - u realizaciji serije Ožiljak ("Cicatriz"), adaptacije romana Huana Gomeza-Jurada.

Snimanje započinje krajem 2023. godine a obavljaće se u Španiji i Srbiji.

Za adaptaciju su zaduženi Pablo Roa i Fernando Sankristobal, poznati po svom radu na serijama "Toy Boy", "La casa de papel", "Vis a vis", "Maar de plastico".

Sinopsis:

Sajmon Saks je mladi kompjuterski genije sa socijalnom fobijom koji može da postane multimilioner ako proda svoj izum - zapanjujući algoritam - multinacionalnoj korporaciji. Međutim, Simon se oseća usamljeno zbog svojih ništavnih društvenih veština.

Jednog dana on prevazilazi svoje predrasude i ulazi u mrežu veza gde se zaljubljuje u Irinu, Ruskinju. Udaljenost za njih nije prepreka. Međutim, ona ima zagonetni ožiljak na obrazu, kao simbol mračne tajne.

Strastvena ljubavna priča, nekoliko laži i misteriozni ožiljak. Da li zaista poznajete osobu sa kojom spavate?

3
❤️
2
👍
0
😲
0
😢
1
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno