TeleSrbija

Operator A1 Srbija pokrenuo je novu promotivnu ponudu za korisnike koji prenesu broj u A1 mrežu uz neki od aktuelnih postpaid paketa (ne uključujući Sigurica i Sigurica Plus pakete), uz koju korisnici plaćaju pretplatu prva 3 meseca u iznosu od samo 1 dinar.

Uz prenos broja u A1 mrežu, korisnici zadržavaju svoj postojeći broj, koji mogu da koriste za vreme trajanja procesa prenosa neprekidno, a po izvršenom prenosu moći će da uživaju u provereno najbržoj mreži u Srbiji (prema podacima kompanije Ookla za 2021. godinu)

Kako bi se prenos mogao realizovati, prvo moraju biti ispunjena tri uslova: 1) korisnik nema ugovornu obavezu kod trenutnog operatora, 2) korisnik koristi broj na trenutnom ugovoru/aneksu duže od tri meseca, 3) korisnik nema zaostala dugovanja kod trenutnog operatora.

Zahtev za prenos broja se može podneti lično na bilo kom A1 prodajnom mestu uz važeću ličnu kartu potpisnika ugovora, ili putem A1 virtuelne prodavnice, uz pomoć savetnika putem video poziva.

Prenos se realizuje u toku 4 radna dana, a za vreme procesa prenosa korisnik ostaje dostupan na svom broju i može neometano da koristi sve usluge. A1 će korisnika obavestiti SMS porukom kada prenos broja bude uspešno realizovan.

Promocija važi od 12.11.2021. do 30.11.2021. za nove korisnike koji prenesu svoj broj u A1 mrežu uz ugovornu obavezu od 24 meseca za neki od aktuelnih postpaid voice paketa, izuzve Sigurica i Sigurica Plus paketa. Promocija se može sabirati sa ostalim promocijama, s tim što minimalna cena pretplate u prva 3 meseca iznosi 1,00 RSD. Troškovi aktivacije kartice i troškovi prenosa broja se ne naplaćuju.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno