TeleSrbija

Po izveštaju „TV Beat”, specijalizovane platforme za statističku analizu TV programa u realnom vremenu, večeras je posle prvog poluvremena utakmice između reprezentacije Srbije i Irske, TV kanal Nova S, koji ima ekskluzivna prava prenosa u Srbiji, ostvario je rezultate najgledanijeg TV programa sa udelom gledanosti od 50,05%.

„Utakmica kvalifikacija za Svetsko prvenstvo koja se igra na stadionu „Rajko Mitić” izbor je najvećeg broja gledalaca SBB-a. Na drugom mestu je Prva televizija sa share-om od 11,25%, dok se javni servis nalazi na trećem mestu sa 6,47%”, navodi se u saopštenju Nova S

SBB je omogućio praćenje kanala United Media za korisnike svih operatora putem servisa „EON van mreže”, a danas je poskupeo inače najjeftiniji „Porodični” „mini-paket” na 799 din, sa ranije cene od 499 din.

Usled izuzetno velike gledanosti došlo je do degradacije kapaciteta tačke međupovezivanja više operatora, što je izazvalo usporenje Internet saobraćaja kod većeg broja korisnika za vreme trajanja događaja.

„EON prenos utakmice izazvao kolaps Internet saobraćaja!”

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno