TeleSrbija

Nakon što je kompanija A1 Srbija obavestila korisnike u Vršcu da će u narednom periodu biti moguće poteškoće u radu usluga usled unapređenja mreže, portal TeleSrbija je došao do informacija da je u toku okončavanje radova na fizičkom delu infrastrukture i da će uskoro biti aktivirana agregacija 4CA.

Fotografija intervencije na zgradi centra Milenijum u Vršcu 1/2
Foto: TeleSrbija / A. V.

Intervencije na opremi za 4G na zgradi centra Milenijum (Omladinski trg 17, Vršac)

Agregacija LTE Advanced (4G+), korišćenjem 4 frekvencijska opsega 1800+800+1800+2100 MHz (4CA) će omogućiti maksimalni protok po ćeliji između 375 i 412 Mbps u download smeru i između 50 i 75 Mbps u upload smeru, u zavisnosti od konfiguracije klijentskog uređaja (UE) kao i LTE bazne stanice (eNB).

Fotografija intervencije na zgradi centra Milenijum u Vršcu 2/2
Foto: TeleSrbija / A. V.

U okviru radova u Vršcu, vršena je i montaža dodatnog mikrotalasnog linka za backhaul ka udaljenoj baznoj stanici bez optičkog uplinka.

Bitno je napomenuti i da je u prethodne dve nedelje u Pančevu aktivirana 4CA agregacija korišćenjem ukupno 40 MHz propusnog opsega u konfiguraciji B3+B3+B20+B1 sa primarnom ćelijom na 1800 MHz (20 MHz).

Radovi ove prirode su u skladu sa planom koji je predočio direktor A1 Srbija i A1 Slovenija, gospodin Dejan Turk u intervjuu za TagMediaTV.

Nadamo se da će A1 Srbija značajno poboljšati kvalitet usluga interneta i prenosa govora (preko VoLTE tehnologije) za svoje korisnike u Vršcu, kada nova oprema bude aktivirana, i da će se radovi izvoditi ubrzanim tempom na teritoriji cele Srbije, kako bi se ispratio brzi rast količine prenosa podataka na mreži.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno