TeleSrbija

Neka vaš dom postane pametan! Iskoristite dodatne promotivne povoljnosti za pakete usluga BOX 4 i BOX 3, BOX 4 sa mSAT tv-om i BOX 3 sa mSAT tv-om i oplemenite vaš životni prostor pametnom utičnicom i pametnom sijalicom.

Ukoliko kupite onlajn BOX 4 ZLATNI, BELI, PLAVI ili PLAVI LITE dobijate Smart paket sa 2 pametne utičnice i 2 pametne sijalice za samo 1 dinar, dok uz BOX 4 CRVENI dobijate Smart paket sa 1 pametnom utičnicom i 1 pametnom sijalicom po ceni od 1 dinar.

Ako kupite onlajn Box 3 paket - Fiksna + Net 50/Net 400 + iris TV Plus i Fiksna + Net 100/Net 600 + iris TV Max, Fiksna + iris TV Plus + Omorika 25, Fiksna + iris TV Max + Soko Lite, Fiksna + Net 50/Net 400 + Omorika 25 i Fiksna + Net 100/Net 600 + Soko Lite - dobijate Smart paket sa 2 pametne utičnice i 2 pametne sijalice za samo 1 dinar. Za onlajn kupovinu nekog od ostalih BOX 3 paketa dobijate Smart paket sa 1 pametnom utičnicom i 1 pametnom sijalicom po ceni od 1 dinar.

Ukoliko kupite onlajn BOX 4 sa mSAT tv-om - Fiksna+Net 20 + m:Sat TV Max + Omorika 25 - dobijate Smart paket sa 2 pametne utičnice i 2 pametne sijalice za 1 dinar. Za onlajn kupovinu nekog od ostalih paketa BOX 3 sa mSAT tv-om dobijate Smart paket sa 1 pametnom utičnicom i 1 pametnom sijalicom po ceni od 1 dinar.

Promocija važi uz novi ugovor za BOX 4, BOX 3, BOX 4 sa mSAT tv-om ili BOX 3 sa mSAT tv-om i traje dok traju zalihe uređaja, a najkasnije do 31. jula 2023. godine. Promocija se odnosi samo na onlajn kupovinu.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno