TeleSrbija

Kompanija SBB pripremila je promociju za sve nove korisnike koji se opredele za EON Light, EON Full ili EON Premium pakete, sa 3 usluge, pri čemu prvih 12 meseci plaćaju samo cenu usluge televizije.

Na primer, korisnici koji se opredele za EON Light paket (koji sadrži internet, televiziju i fiksni telefon), umesto 3499 dinara mesečno, prvih 12 meseci plaćaće paket po ceni EON Light TV (koji ima samo televiziju), tj po ceni od 1499 dinara.

Korisnici EON Full paketa će prvih 12 meseci plaćati cenu od 1499 din, dok će korisnici EON Premium paketa prvih 12 meseci plaćati 1999 dinara.

Dodatno, prvih 1000 korisnika EON Light paketa će umesto D3 risivera dobiti EON Smart Box na korišćenje bez dodatne naknade.

Celokupan tekst obaveštenja dostupan je na sajtu operatora. Promocija važi samo za nove korisnike, samo uz EON trio pakete, bez uzimanja uređaja na rate uz Shoppster, uz ugovornu obavezu od 24 meseca, a trajanje promocije je do 31. oktobra.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno