TeleSrbija

Operator Yettel objavio je novu ponudu Hipernet paketa koja traje od aprila meseca. U okviru nove ponude podignute su cene svih Hipernet paketa, ali je povećan i iznos popusta za kupovinu telefona.

Podsećamo, Yettel je spustio cene Hipernet paketa u oktobru prošle godine.

U okviru nove ponude od aprila 2023. godine, Hipernet M paket košta 2499 dinara odnosno 2299 dinara za Yettel korisnike. Prethodna cena paketa je bila 1799 dinara a za Yettel korisnike 1599 dinara.

Hipernet L košta 3299 dinara odnosno 2999 dinara za Yettel korisnike, a prethodna cena je bila 1999 dinara odnosno 1899 dinara za Yettel korisnike.

Hipernet+ M košta 3199 dinara odnosno 2699 dinara za Yettel korisnike, a prethodna cena je bila 1999 dinara odnosno 1799 dinara za Yettel korisnike.

Hipernet+ L košta 3999 dinara odnosno 3399 dinara za Yettel korisnike, a prethodna cena je bila 2199 dinara odnosno 2099 dinara za Yettel korisnike.

Hipernet Duo M košta 3499 dinara odnosno 2999 dinara za Yettel korisnike, a prethodna cena je bila 2499 dinara odnosno 1999 dinara za Yettel korisnike.

Hipernet Duo L košta 4699 dinara odnosno 3999 dinara za Yettel korisnike, a prethodna cena je bila 2499 dinara odnosno 1999 dinara za Yettel korisnike.

Hipernet Trio M košta 4099 dinara odnosno 3299 dinara za Yettel korisnike, a prethodna cena je bila 2699 dinara odnosno 2199 dinara za Yettel korisnike.

Hipernet Trio L košta 5299 dinara odnosno 4299 dinara za Yettel korisnike, a prethodna cena je bila 3399 dinara odnosno 2899 dinara za Yettel korisnike.

Sve cene su sa PDV i važe uz ugovornu obavezu od 24 meseca i aktivan e-račun.

Niža cena za Yettel korisnike odnosi se na korisnike Yettel mobilnih usluga sa postpaid tarifom čija je mesečna pretplata veća od 1499 dinara. Korisnici Yettel postpaid paketa pod navedenim uslovima takođe dobijaju duplo veću brzinu Interneta. 

Ponudu Hipernet paketa sa televizijom pogledajte na ovom linku, a ponudu Hipernet paketa bez televizije na ovom linku.

0
❤️
2
👍
1
😲
1
😢
8
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

1 komentar

Jovan
ŠIŠANJE.....!!!!

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno