Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!

Operator Yettel objavio je na svom sajtu saopštenje o potpisivanju Sporazuma o snižavanju cene interneta u romingu. Navedeni sporazum realizuje se pod pokroviteljstvom Evropske unije, u cilju snižavanja cena mobilnog Interneta u romingu između EU i država Zapadnog Balkana.

U okviru novih cena roming dodataka, odnosno Evropa 27 ponude, došlo je do sniženja cene dodatka koji sadrži 3 GB Interneta i traje 15 dana, sa prethodne cene od 2199 dinara na 1799 dinara.

Dodatak 1 GB 7 dana je poskupeo i sada košta 899 dinara umesto 799 dinara.

Kod dodataka za razgovore i SMS poruke takođe je došlo do poskupljenja.

Dodatak 25 minuta koji traje 7 dana košta 1399 umesto 1299 dinara. Dodatak 50 minuta koji traje 15 dana košta 2499 umesto 2299 dinara.

Dodaci za SMS poruke su ukinuti. Poređenja radi, postojali su dodaci 50 SMS 7 dana po ceni 599 dinara, i 100 SMS 15 dana po ceni 999 dinara.

Po standardnoj ponudi, 50 SMS poruka u romingu u EU košta 1745 dinara, dok 100 SMS poruka košta 3490 dinara.

Standardni roming cenovnik pogledajte na ovom linku. Roming dodatke pogledajte na ovom linku.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
1
😠
0

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!

1 komentar

  1. Segedi
    Ako i dalje nema Malte u spisku EVROPA…

Napišite komentar

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Autor Milan Kragujević

Milan je programer, entuzijasta za nove tehnologije, telekomunikacije, ekonomiju, računarski softver i razvoj mreža. Pokrenuo je portal TeleSrbija u decembru 2020. godine sa ciljem da unapredi informisanost korisnika IKT usluga u Srbiji, i da sa javnošću podeli svoj entuzijazam i znanje o telekomunikacijama.

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Pratite nas na Twitter

Pratite nas na Facebook

Pratite nas na Telegram

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno