Operator Yettel objavio je danas Hipernet TV mobilnu aplikaciju za gledanje televizijskih sadržaja na Android i iOS uređajima, sa istim funkcionalnostima kao Hipernet TV Box.

Sadržaj je podeljen u kategorije prema tipu (filmski, serijski, sportski), dostupno je vraćanje unazad do 30 dana na određenim kanalima, snimanje kao i čuvanje sadržaja do 7 dana.

 

"Aplikacija pruža sve mogućnosti na koje su korisnici navikli, dok u budućnosti planiramo da i dalje unapređujemo uslugu", naveo je Nenad Hasura, direktor segmenta za fiksne i digitalne usluge u Yettelu. 

Aplikacija za Android dostupna je na Play prodavnici za telefone i tablet uređaje, dok aplikaciju za iOS možete pronaći na App Store prodavnici.

Zvanično saopštenje operatora možete pronaći ovde.

Autor Aleksa Rodić

Aleksa je entuzijasta za tehnologije, humanitarac i biciklista. Na portalu TeleSrbija sarađuje kao tekstopisac i urednik.


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

Napišite komentar

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Pratite nas na Twitter

Pratite nas na Facebook

Pratite nas na Telegram

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno