TeleSrbija

Dugo iščekivani novi Zakon o elektronskim komunikacijama konačno je usvojen u Narodnoj skupštini, prema saopštenju Ministarstva informisanja i telekomunikacija, prenosi N1.

Novi Zakon o elektronskim komunikacijama predstavlja bitan korak u harmonizaciji propisa Republike Srbije u oblasti telekomunikacija sa važećom regulativom Evropske Unije, posebno Direktivom 2018/1972. 

Prethodni Zakon o elektronskim komunikacijama usvojen je 2010. godine, a dopunjavan je 2013. godine i 2018. godine, bez značajnijih izmena. 

Jedna od bitnih promena koja se ističe je i uvođenje obavezne registracije prepaid korisnika, što je već uvedeno u nekim zemljama u regionu i širom sveta, kao i u evropskim državama. 

Detalji o novom Zakonu o elektronskim komunikacijama biće dostupni nakon objavljivanja u Službenom glasniku.

U narednom periodu, portal TeleSrbija će razgovarati sa stručnjacima o temama u vezi sa novim Zakonom o elektronskim komunikacijama, i promenama koje se tiču pre svega fizičkih lica korisnika širokopojasnog Interneta, posebno u pogledu kvaliteta usluge, rešavanju reklamacija, ugovorima, i slično. 

0
❤️
2
👍
2
😲
0
😢
5
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno