TeleSrbija

United Grupa je danas saopštila putem medija N1 i Nova S, da je potpisan ugovor o saradnji sa kompanijom Nokia u cilju unapređenja postojeće mobilne mreže i superiornog korisničkog iskustva.

„Saradnja United Grupe i kompanije Nokia doprineće uvođenju nove generacije digitalnih usluga širom Jugoistočne Evrope, uključujući nove 5G usluge kako za rezidencijalne, tako i za poslovne korisnike, veće brzine i sigurnosti”, navodi se u saopštenju.

Potpredsednik United Grupe za tehnologiju, Željko Batistić, naveo je: „Porast povezanih uređaja i sve veće potrebe koje mobilni korisnici danas imaju, zahteva moćnu bežičnu mrežu koja može da prenese velike količine podataka brzo, sigurno i sa zanemarljivim kašnjenjem. Naša ulaganja – i u mobilne i u fiksne mreže – garantuju da će korisnici United Grupe uvek imati pristup najboljem što naša industrija može da ponudi”.

Ugovor o podršci predstavlja saradnju dve kompanije na modernizaciji 4G radio-pristupne mreže Telemach Hrvatska (nasleđene kupovinom operatora „Tele2 Croatia” u martu 2020. godine), kao i daljem širenju 5G mobilne mreže i održavanju postojeće pristupne infrastrukture operatora „Vivacom Bugarska”, kojeg je United Grupa kupila u novembru 2019. godine.

Inače, saradnju između dve kompanije počela je u martu ove godine, nakon što je United Grupa odabrala kompaniju Nokia kao partnera za podršku u uvođenju optičke mreže nove generacije u Jugoistočnoj Evropi (u okviru svojih operatora „Telemach Hrvatska” i „Vivacom” u Bugarskoj).

I ako se u saopštenju United Grupe navodi da je „SBB još u februaru ove godine podneo zvaničan zahtev RATEL-u, ali i nadležnom MTTT, da pokrenu postupak javnog nadmetanja za 5G mrežu” — više informacija u našem tekstu — za sada ne postoje indikacije da će se saradnja UG i Nokia događati na tržištu Srbije, prvenstveno jer zahtev nije usvojen niti su stečeni uslovi za pokretanje postupka javnog nadmetanja.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno