TeleSrbija

Pustili smo novu verziju našeg alata Mapa 4G baznih stanica!

Mapa baznih stanica je jedan od naših popularnijih alata, koji korisnicima pruža jedinstven prikaz ažurne mape svih mobilnih baznih stanica u Srbiji, koja se ažurira redovno putem izvoda iz baze podataka RATEL-a. 

U novoj verziji, uveli smo mogućnost pretrage lokacije po adresi, mogućnost izbora vrste prikaza - satelitski prikaz od ESRI World Imagery ili vektorska mapa OpenStreetMap.

Unapredili smo filtriranje po operatorima i frekvencijskim opsezima, a uveli smo i bitnu ispravku prilikom promene filtera - mapa će zapamtiti prethodnu lokaciju koju ste gledali, i neće vam svaki put resetovati lokaciju na početak.

Prikaz većeg broja ćelija je unapređen, a unapređen je i prikaz više ćelija koje su jako blizu jedna drugoj, tako da se sada lakše može locirati konrketan toranj.

Uvedeno je grupisanje ćelija po tornju, tako da se sada na jednom "tački" na mapi nalazi više ćelija, čak i više operatora.

Klikom na tačku na mapi, dobijate objedinjeni prikaz svih ćelija na tom tornju, grupisano po operatorima i frekvencijskim opsezima.

Kao i do sada, vidljiva je lokacija, frekvencijski opseg, broj dozvole, datum izdavanja dozvole i rok važenja dozvole, a novitet je prikaz opisa lokacije, gde se može videti naziv ulice ili broj katastarske parcele gde se nalazi toranj.

Pristupite alatu Ocene operatora!

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

1 komentar

Memento
Milane,

RSS linkovi ne vode do stranica sa člankom, već samo do JPG-a na početku članka.
To traje već poduže vreme
Npr. ovo je RSS link za ovaj članak - https://telesrbija.com/uploads/int-bazne-stanice-alat-tssrp1fgh-test-2022-ts-hero-v1.jpg

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno