TeleSrbija

Nakon što je organizacija za zaštitu potrošača „Efektiva” podnela prijavu Tržišnoj inspekciji u okviru Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, povodom poskupljenja SBB-ovih usluga za korisnike koji ne koriste e-račun, a u skladu sa članom 12. stav 4. Zakona o zaštiti potrošača koji zabranjuje naplatu štampanja i ispostavljanja računa, sektor Tržišne inspekcije u Beogradu doneo je odluku po predmetu br. 334-00-4329/2021-06, kojom se navodi da je izvršen inspekcijski nadzor kao i da je ustanovljeno da je SBB prekršio čl. 12 Zakona o zaštiti potrošača.

Dopis Tržišne inspekcije br. 334-00-4329/2021-06
Foto: Efektiva

U skladu sa navedenim, tržišni inspektor je podneo zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv preduzeća „SERBIA BROADBAND - SRPSKE KABLOVSKE MREŽE DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC)” i ovlašćenog lica u preduzeću.

Organizacija za zaštitu potrošača „Efektiva” uputila je dopis SBB-u da dobrovoljno obešteti potrošače odnosno da vrati naplaćene troškove ispostavljanja, izrade i dostave računa. SBB nije prihvatio predlog.

Dodatne informacije možete pronaći u saopštenju na sajtu Efektive.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno