TeleSrbija

Obaveštenje: Ovaj tekst je stariji od 3 meseca, i može sadržati netačne ili nepotpune informacije. Za aktuelne informacije uvek proverite sajt pružaoca usluga ili drugi relevantan izvor.

Nakon što je organizacija za zaštitu potrošača „Efektiva” podnela prijavu Tržišnoj inspekciji u okviru Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, povodom poskupljenja SBB-ovih usluga za korisnike koji ne koriste e-račun, a u skladu sa članom 12. stav 4. Zakona o zaštiti potrošača koji zabranjuje naplatu štampanja i ispostavljanja računa, sektor Tržišne inspekcije u Beogradu doneo je odluku po predmetu br. 334-00-4329/2021-06, kojom se navodi da je izvršen inspekcijski nadzor kao i da je ustanovljeno da je SBB prekršio čl. 12 Zakona o zaštiti potrošača.

Dopis Tržišne inspekcije br. 334-00-4329/2021-06
Foto: Efektiva

U skladu sa navedenim, tržišni inspektor je podneo zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv preduzeća „SERBIA BROADBAND - SRPSKE KABLOVSKE MREŽE DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC)” i ovlašćenog lica u preduzeću.

Organizacija za zaštitu potrošača „Efektiva” uputila je dopis SBB-u da dobrovoljno obešteti potrošače odnosno da vrati naplaćene troškove ispostavljanja, izrade i dostave računa. SBB nije prihvatio predlog.

Dodatne informacije možete pronaći u saopštenju na sajtu Efektive.

Autor Milan Kragujević

Milan je programer, entuzijasta za nove tehnologije, telekomunikacije, ekonomiju, računarski softver i razvoj mreža. Pokrenuo je portal TeleSrbija u decembru 2020. godine sa ciljem da unapredi informisanost korisnika IKT usluga u Srbiji, i da sa javnošću podeli svoj entuzijazam i znanje o telekomunikacijama.


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

Napišite komentar

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Pratite nas na Twitter

Pratite nas na Facebook

Pratite nas na Telegram

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno