Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!

Obaveštenje: Ovaj tekst je stariji od 3 meseca, i može sadržati netačne ili nepotpune informacije. Za aktuelne informacije uvek proverite sajt pružaoca usluga ili drugi relevantan izvor.

Telenor Srbija objavio je danas saopštenje u kojem se navodi da je kompanije podnela tužbu nadležnom sudu zbog „nepoštene tržišne utakmice” protiv United Group, SBB, i Adria News.

Razlog koji se navodi je „neistinita i intenzivna medijska kampanja” od strane navedenih kompanija United Group, koja nastoji da „spreči ili oteža ulazak Telenora kao novog konkurenta na tržištu distribucije medijskih sadržaja”.

Podsećamo, Telenor je 5. februara 2021. Višem sudu u Beogradu podneo tužbu za nadoknadu štete protiv Jugoslava Ćosića, Nikole Stojića (urednika portala N1) i Adria News doo, u vrednosti od skoro milion evra, na ime „negativne medijske kampanje protiv Telenora u vezi sa planiranom saradnjom Telekoma i Telenora”.

U svom saopštenju kompanija Telenor navodi da „United Grupa i SBB imaju većinski položaj na tržištu distribucije medijskih sadržaja od 46,1%, dok Telenor tek treba da uđe na ovo tržište”, kao i da su „potpisani ugovori o zakupu Telekomove infrastrukture u potpunosti u skladu sa zakonima Republike Srbije”.

Celokupna „situacija” je nastala kada je N1 objavio tekst o nameri Telenora i Telekoma da se „udruže” kako bi „uništili slobodne medije”. Telenor je negirao tvrdnje i u saopštenju naveo da se radi o iznajmljivanju infrastrukture a ne spajanju, kao i da je to potpuno standardan ugovor o saradnji dve kompanije, spominjući i činjenicu da već ima zaključene slične ugovore i sa SBB-om i Telekomom.

U intervjuu na televiziji K1, generalni direktor kompanije Telekom Srbija, Vladimir Lučić, objasnio je planove Telekoma i potvrdio tvrdnje Telenora da se radi o uobičajenom praksi iznajmljivanja infrastrukture od strane operatora sa značajnim tržišnim udelom.

Telenor Srbija tužbom za nelojalnu konkurenciju zahteva da se „firmama u vlasništvu United Group onemoguće takvo delovanje, jer se njime krše zakonske norme i dobri poslovni običaji”, kako navode, „i da sudska presuda bude objavljena u sredstvima javnog informisanja”.

Telenor takođe navodi da će naknadno odrediti visinu štete koju je pretrpeo zbog nelojalne tržišne utakmice.

United Grupa za sada nije komentarisala Telenorovu tužbu.

Dhilos Cloud - Stabilan, brz i povoljan web hosting!
0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!


Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara

Autor Milan Kragujević

Milan je programer, entuzijasta za nove tehnologije, telekomunikacije, ekonomiju, računarski softver i razvoj mreža. Pokrenuo je portal TeleSrbija u decembru 2020. godine sa ciljem da unapredi informisanost korisnika IKT usluga u Srbiji, i da sa javnošću podeli svoj entuzijazam i znanje o telekomunikacijama.

Dhilos Cloud - Stabilan, brz i povoljan web hosting!

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!


Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno